Skip to main content
Suche schließen

 

PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI #mySTABILOdesign

 

Oficiálne pravidlá a podmienky súťaže s názvom #mySTABILOdesign – crowdsourcing (centrálne organizovaná činnosť) na Instagrame – Vytvorenie dvoch návrhov #mySTABILOdesign balenie pre STABILO point 88 Mini a STABILO Pen 68 Mini.

PRE ÚČASŤ ALEBO VÝHRU V SÚŤAŽI NIE JE NUTNÝ ŽIADNY NÁKUP. NÁKUP ALEBO PLATBA AKÉHOKOĽVEK DRUHU NEZVYŠUJE VAŠE ŠANCE NA VÝHRU. TÁTO SÚŤAŽ NIE JE SPONZOROVANÁ, ZASTREŠENÁ ALEBO SPRAVOVANÁ PLATFORMAMI FACEBOOK ALEBO INSTAGRAM.

 

1.    VŠEOBECNÉ PODMIENKY.

Tým, že sa zapojíte do súťaže #mySTABILOdesign (ďalej len "Súťaž"), súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Oficiálnymi pravidlami a Zmluvnými podmienkami (ďalej len "Oficiálne pravidlá") upravujúcimi Súťaž a potvrdzujete, že spĺňate všetky nižšie uvedené požiadavky. Preto si prosím dôkladne prečítajte tieto Oficiálne pravidlá, než budete pokračovať. Odporúčame vytlačiť a uchovávať kópiu týchto Oficiálnych pravidiel pre Vaše potreby.

 

2.    USPORIADATEĽ SÚŤAŽE.

STABILO International GmbH, Schwanweg 1, D-90562 Heroldsberg
Člen skupiny Schwan-STABILO.
Člen ISZ (German Writing Instrument Manufacturers’ Association)
Spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Heroldsbergu, registračný súd Fürth HR B 9784.
Výkonný riaditeľ: Sebastian Schwanhäußer
Telefón: (0911) 567-0
Fax: (0911) 567-4444
E-mail: info@stabilo.com
IČO: DE 236951119
(ďalej len “STABILO International GmbH” alebo “Usporiadateľ súťaže”).

 

3.    ZAČIATOK, POSTUP A TRVANIE. 

Súťaž začína 11. februára 2019 o 00:00 hod. (polnoc). 
Vo fáze 1, ktorá bude prebiehať do 24. februára 2019 do 00:00 hod., si môžete z našej vstupnej stránky kampane stiahnuť šablónu pre návrh balenia:

https://www.stabilo.com/sk/mystabilodesign

Súťaž je tvorivá činnosť, v rámci ktorej majú účastníci navrhnúť design balenia pomocou šablóny návrhu STABILO. Predpísaná šablóna pre návrh balenia musí byť navrhnutá ručne, s použitím skutočných pier a/alebo ceruziek a/alebo pasteliek a/alebo vláknových fixiek. Potom, čo dokončíte svoj ručne nakreslený návrh balenia, je potrebné ho zverejniť na Instagrame v rámci Vášho užívateľského účtu s verejným prístupom a s hashtagom #mySTABILOdesign. Pripojte prosím/označte taktiež @stabilo vo svojom príspevku.

Vo fáze 2, ktorá začína 25. februára 2019, a ktorá trvá do 3. marca 2019, porota STABILO vyberie 12 výhercov (vrátane 2 najlepších výhercov). Porotu STABILO tvoria členovia tímu STABILO Marketing.

Oznámenie výhercov sa uskutoční približne 4. marca 2019. Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom ich užívateľského účtu na Instagrame, a to komentárom k ich príspevku.

 

4.    SPÔSOBILOSŤ PRE ÚČASŤ V SÚŤAŽI.

Súťažiť môžu iba fyzické osoby, ktoré dosiahli vek 18 rokov ku dňu prihlásenia do Súťaže. Osoby mladšie ako 18 rokov sa nesmú Súťaže zúčastniť.

Súťaž podlieha všetkým platným právnym predpisom. Zamestnanci Usporiadateľa súťaže alebo jeho pobočky, distribútori alebo predajcovia, zamestnancov jeho reklamných agentúr, členovia najbližšej rodiny zamestnancov alebo osoby žijúce v rovnakej domácnosti nie sú oprávnené sa prihlásiť do Súťaže alebo sa stať výhercom.

 

5.    PODOBA FOTOGRAFIÍ VÁŠHO NÁVRHU BALENIA.

Vytvorte fotografiu celej A4 šablóny finálneho návrhu balenia a zverejnite ju na svojom užívateľskom profile na Instagrame s hashtagom kampane #mySTABILOdesign.

Prosím, ponechajte si originálnu šablónu návrhu balenia až do skončenia Súťaže!

Účasťou v Súťaži sa zaručujete, že vlastníte všetky práva k predloženému návrhu balenia a k získaným fotografiám návrhu balenia, ktoré ste poskytli.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo diskvalifikovať a odobrať všetky predložené fotografie zo Súťaže na základe podozrenia z porušenia autorských práv alebo porušenia Oficiálnych pravidiel a/alebo Pravidiel komunity uvedených nižšie.

 

6.    PRAVIDLÁ KOMUNITY.

Všetky zverejnené fotografie v Súťaži musia spĺňať Pravidlá komunity spoločnosti Instagram (ktoré je možné nájsť prostredníctvom tejto adresy URL: https://help.instagram.com/477434105621119/).
Popri dodržaní Pravidiel komunity ďalej nesmú zverejnené fotografie:

a) obsahovať Vaše osobné fotografie, fotografie ďalších osôb alebo produktov na šablóne návrhu;

b) obsahovať materiály, ktoré poškodzujú alebo porušujú práva ostatných;

c) obsahovať ochranné známky alebo obchodné značky okrem ochranných známok alebo obchodných značiek vo vlastníctve Usporiadateľa súťaže;

d) obsahovať materiály, ktoré sú neslušné, nenávistné, hanlivé, diskriminačné, alebo ktoré by akýmkoľvek spôsobom mohli poškodzovať ostatných, vrátane nahoty, útočných gest, alebo obsahu pre dospelých a

e) obsahovať materiál, ktorý nie je pre Súťaž vhodný.

 

7.    ÚČASŤ.

Do Súťaže sa prihlásite vložením fotografie návrhu balenia v priebehu Súťaže na užívateľský účet na Instagrame s hashtagom #mySTABILOdesign a označením stránky @stabilo. Nahraná fotografia musí byť v súlade s týmito Oficiálnymi pravidlami a vyššie uvedenými Pravidlami komunity, a taktiež Oficiálnymi podmienkami používania Instagram-u (ktoré sú k dispozícii tu: https://instagram.com/about/legal/terms/).

Počet nahraných fotografií s návrhmi balenia nie je obmedzený. Príspevky budú zaradené do Súťaže iba v prípade, že budú nahrané pomocou aplikácie Instagram a budú správne označené hashtagmi. Príspevky musia byť nahrané na verejný/otvorený užívateľský účet, inak nebudú považované za platné. Príspevky nebudú vrátené ani potvrdzované. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo overiť pravosť a presnosť všetkých poskytnutých informácií.

 

8.    ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA.

Prihlásením sa do Súťaže, ako je opísané vyššie, (i) beriete na vedomie, že dôjde k spracovaniu Vašich osobných údajov (e-mail, meno a priezvisko, adresa, štát, telefónne číslo, vek, užívateľské meno na Instagrame) na serveroch Usporiadateľa súťaže, v prípade, že sa stanete výhercom; (ii) súhlasíte, v súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov a nižšie popísaným Pravidlom 13 s elektronickou komunikáciou a doručením podkladov týkajúcich sa Súťaže prostredníctvom komunikácie na Instagrame, e-mailom a/alebo poštovou zásielkou, (iii) prijímate tieto Oficiálne pravidlá. Tento súhlas je účinný, dokiaľ ho neodvoláte. Súhlas s elektronickou komunikáciou a doručovaním dokumentov môžete kedykoľvek odvolať alebo môžete kedykoľvek aktualizovať svoje kontaktné informácie a iné osobné údaje, a to na adrese instagram@stabilo.com. Akonáhle spracujeme žiadosť o zmene, pošleme Vám potvrdzujúce oznámenie. Prosím, vezmite na vedomie, že v prípade odvolania Vášho súhlasu nie je možná ďalšia účasť v Súťaži.

 

9.    VÝBER VÝHERCOV.

Súťaž je šikovnostná hra. Výhercovia budú vybraní hodnotiacou porotou Usporiadateľa súťaže, ktorú tvoria zamestnanci Usporiadateľa súťaže. Hodnotiaca porota vyberie najlepšie návrhy balenia na základe kreativity, štýlu a celkového dojmu. Existujú dve kategórie výhercov:

a) top 2 výhercovia a

b) 10 ďalších výhercov.
Jeden účastník môže získať iba jednu cenu. Usporiadateľ súťaže bude vyhlasovať výhercov od 4. marca 2019 prostredníctvom komentára k súťažným fotkám. Výhercovia musia odpovedať na komentár Usporiadateľa súťaže a musia poskytnúť informácie o svojom skutočnom mene, adrese a štáte, aby Usporiadateľ súťaže vedel kam má cenu zaslať. Nereagovanie výhercu na komentár Usporiadateľa súťaže o výhre do troch (3) dní od jeho zverejnenia v príspevku na Instagrame bude mať za následok prepadnutie príslušnej ceny.

Výber výhercov bude úplne v uvážení hodnotiacej poroty, ktorá sa môže rozhodnúť jednohlasne alebo väčšinovým hlasovaním. Proti rozhodnutiu hodnotiacej poroty sa nie je možné odvolať. Akákoľvek udelená cena môže prepadnúť, pokiaľ výherca ceny nedodrží tieto Oficiálne pravidlá. V prípade prepadnutia ceny môže Usporiadateľ súťaže vybrať alternatívneho výhercu. VÝHERCA CENY MÁ NÁROK NA VÝHRU IBA A LEN ZA PREDPOKLADU, ŽE SPLNIL VŠETKY POŽIADAVKY A PODMIENKY TÝCHTO OFICIÁLNYCH PRAVIDIEL.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo vybrať menšie množstvo výhercov, než je vyššie uvedený počet, alebo nevybrať výhercu vôbec.

 

10.    CENY.

Najlepšie dva (2) návrhy balenia vyhrajú každý jeden balíček STABILO produktov v hodnote 100,- EUR a jeden batoh značky Deuter (podľa vlastného výberu na adrese https://www.deuter.com/DE/en/index.html) v maximálnej hodnote 300,- EUR.

Ďalej sa predpokladá, že tieto dva víťazné návrhy budú použité (publikované/vytlačené) na STABILO #mySTABILOdesign baleniach pre produkty STABILO point 88 Mini a STABILO Pen 68 Mini. Pokiaľ si výherca bude priať, môžu tieto návrhy obsahovať jeho meno (napr. užívateľské meno na Instagrame alebo jeho skutočné meno a/alebo podpis). Výhercovia však nemajú právo ani nárok na zverejnenie svojich návrhov a/alebo mien. Rozhodnutie o použití alebo zverejnení návrhov a/alebo názvov zostáva v plnej miere na spoločnosti STABILO International GmbH.

Každý z desiatich (10) výhercov, ktorý sa umiestni na druhom mieste, vyhrá jeden balíček STABILO produktov v hodnote 50,- EUR.

Ceny budú zaslané každému výhercovi do 30 dní odo dňa, čo výherca zareaguje na oznámenie o výhre a poskytne svoje údaje podľa Pravidla 9, rovnako tak ako pri podpise akejkoľvek dodatočnej dokumentácie a/alebo dohody požadovanej Usporiadateľom súťaže, ako je uvedené v Pravidle 11.

Ceny nemôžu byť určované výhercom, nie sú zameniteľné za peniaze a nie je nárok na poskytnutie alternatívnej ceny. Všetky dane, poplatky, clá, prípadné príplatky alebo prirážky spojené s vykúpením ceny sú v zodpovednosti výhercu. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť cenu rovnakou cenou alebo cenou väčšej hodnoty, a to z akéhokoľvek dôvodu.

Výhercom v Súťaži neprináležia za účasť v Súťaži, ani za publikáciu ich návrhu balenia žiadne ďalšie ceny, poplatky, honorár a/alebo licenčné poplatky akéhokoľvek druhu.

 

11.    PRÁVA K DUŠEVNÉMU VLASTNÍCTVU.

Každý účastník svojim prihlásením sa do Súťaže potvrdzuje, že jeho/jej dielo je v plnom rozsahu jeho/jej vlastným výtvorom, a pokiaľ sú v diele použité materiály tretích strán, účastník potvrdzuje, že všetky práva boli vyjasnené, a použité materiály v jeho diele nie sú chránené autorským právom alebo inými právami duševného vlastníctva tretích osôb. Účastníci zbavujú STABILO International GmbH akýchkoľvek povinností a nárokov vyplývajúcich/týkajúcich sa ich účasti v Súťaži v prípade, ak účastníci porušujú osobné alebo majetkové právo akejkoľvek inej osoby.

Každý účastník sa svojim zapojením do Súťaže neodvolateľne zaväzuje, že v prípade výberu jeho diela/návrhu ako víťazného, prevedie na Usporiadateľa súťaže všetky práva duševného vlastníctva vrátane, avšak nie výlučne autorských práv. Tento prevod je vo vyššie uvedenom rozsahu účinný iba v jurisdikciách, kde je možné tieto práva odcudziť za predpokladu, že nebude možné aplikovať Pravidlo 19.

Usporiadateľ súťaže môže používať pre akýkoľvek účel na akomkoľvek médiu, úplne alebo z časti, vo svojej pôvodnej alebo upravenej podobe, akýkoľvek príspevok/návrh balenia/fotografiu návrhu poskytnutý účastníkom. Prihlásením sa do Súťaže, sa účastník rovnako tak vzdáva svojich osobnostných autorských práv prislúchajúcich mu v dobe prihlásenia, vrátane práva byť označený ako autor, a vzdáva sa práva vzniesť námietky proti zachádzaniu s dielom, ktoré znižuje jeho hodnotu. Toto zbavenie sa je účinné iba v jurisdikciách, kde je možné vzdať sa týchto práv za predpokladu, že nebude možné aplikovať Pravidlo 19.

Usporiadateľ súťaže môže používať, upravovať, publikovať, prekladať, upravovať, prispôsobovať a kombinovať návrh s ďalšími dielami, sprístupňovať a distribuovať návrh balenia (obalový design) po celom svete v akomkoľvek médiu, ktoré je teraz známe, alebo ktoré bude vynájdené v budúcnosti. Každý účastník, ktorý bude vybraný ako výherca sa zaväzuje vyplniť všetku potrebnú dokumentáciu k formalizácii tejto licencie, ak to je požadované Usporiadateľom súťaže. Finálni výhercovia sa naviac dohodnú – pokiaľ je to požadované Usporiadateľom súťaže – na podpise dodatočnej dohody s Usporiadateľom súťaže o podrobnostiach využitia návrhov balenia.

Pokiaľ Usporiadateľovi súťaže nechcete udeliť tieto práva, prosím nenahrávajte na svoj užívateľský účet na Instagrame Vaše návrhy balenia s hashtagom #mySTABILOdesign a nepredkladajte nám Vaše materiály (návrhy).

Aby sme zaistili optimálnu kvalitu balenia #mySTABILOdesign, môže byť autor víťazného návrhu balenia vyzvaný, aby znovu nakreslil návrh balenia a/alebo, aby dodal originálny návrh balenia, (prosím, ponechajte si originálnu šablónu návrhu balenia až do skončenia Súťaže), a to e-mailom na STABILO International GmbH. Ďalej môže byť autor víťazného návrhu balenia požiadaný, aby poskytol svoj podpis.

 

12.    VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI.

Usporiadateľ súťaže nenesie zodpovednosť za neskoré, oneskorené, nesprávne, nečitateľné alebo neúplné zadanie Súťaže, a taktiež nenesie zodpovednosť za systémové chyby a zlyhanie, poruchy mechanického zariadenia, vírusy, hackerské útoky, vadné prenosy alebo iné telekomunikačné poruchy. Potvrdenie prenosu nezakladá právo na potvrdenie účasti. Účasťou v Súťaži sa každý účastník zaväzuje dodržiavať tieto Oficiálne pravidlá a rozhodnutia Usporiadateľa súťaže týkajúce sa Súťaže.

 

13.    SÚKROMIE.

Usporiadateľ súťaže rešpektuje Vaše súkromie. Osobné údaje účastníkov sa zhromažďujú a spracúvajú v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane dát, obzvlášť GDPR, výlučne pre účely súvisiace so Súťažou. Účasťou v Súťaži beriete na vedomie, že budú Vaše údaje spracované Usporiadateľom súťaže, a to pre účely súvisiace so Súťažou. V prípade, že budete vybraný ako výherca Súťaže súhlasíte s tým, že budete kontaktovaný spoločnosťou STABILO na Instagram-e, e-mailom a/alebo poštou, za účelom súvisiacim so zaslaním ceny, a že Vaše meno, podoba a ďalšie osobné údaje budú zverejnené v súlade s Pravidlom 15. Po skončení Súťaže budú osobné údaje účastníkov vymazané, pokiaľ právne predpisy nevyžadujú ďalšie ukladanie.
Ďalšie informácie týkajúce sa súkromia nájdete v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov:

https://www.stabilo.com/sk/mystabilodesign/policy. 

 

14.    PRÁVO ZRUŠIŤ, PRERUŠIŤ ALEBO UPRAVIŤ SÚŤAŽ.

Usporiadateľ súťaže si na základe vlastného uváženia, pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu nebude Súťaž schopná prebiehať podľa plánu, a to aj kvôli napadnutiu počítačovým vírusom, chybám, manipulácii, neoprávneným zásahom, podvodom, technickým poruchám, korupciou, útokom hackerov, chybným prenosom, vyššej moci alebo takým dôvodom, ktoré by mohli Usporiadateľa súťaže poškodiť alebo ovplyvniť správu, bezpečnosť, poctivosť, integritu alebo riadny priebeh tejto Súťaže, vyhradzuje právo zrušiť, ukončiť, zmeniť alebo pozastaviť Súťaž bez zodpovednosti za akúkoľvek stratu, alebo poškodenie, či už priame alebo nepriame, ktoré môžu vzniknúť účastníkom Súťaže alebo tretím stranám.

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto Oficiálnych pravidiel považované za neplatné alebo nevymáhateľné, zostávajú všetky ostatné ustanovenia týchto Oficiálnych pravidiel v platnosti a účinnosti.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Oficiálne pravidlá. Takéto zmeny budú k dispozícii na adrese: https://www.stabilo.com/sk/mystabilodesign/.

 

15.    SÚHLAS S POUŽITÍM MENA/PODOBY.

Účasťou v Súťaži udeľujete Usporiadateľovi súťaže súhlas s používaním Vášho užívateľského mena na Instagrame pre účely súvisiace so Súťažou a oznámenia týkajúce sa Súťaže. Pokiaľ by ste boli vybraný ako výherca, súhlasíte s používaním Vášho mena, Vášho užívateľského mena na Instagrame, podpisu a podoby na webových stránkach spoločnosti STABILO, vrátane sociálnych kanálov STABILO, v katalógoch STABILO, POS materiáloch, rovnako ako v marketingových materiáloch STABILO a obalových materiáloch produktov STABILO.

 

16.    ZBAVENIE ZODPOVEDNOSTI.

Každý účastník svojim prihlásením sa do Súťaže a každý výherca prevzatím výhry zbavuje Instagram, Usporiadateľa súťaže, pobočku Usporiadateľa súťaže, distribútorov, dealerov, ich agentúry, riaditeľa, pracovníkov, sprostredkovateľa a zamestnancov celkovej zodpovednosti a vzdáva sa všetkých nárokov na náhradu akejkoľvek škody, straty alebo zranenia (s výnimkou úmrtia alebo zranenia spôsobeného úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti) vyplývajúcej alebo vzniknutej na základe účasti v Súťaži, a pokiaľ ide o výhercu, vzdáva sa všetkých nárokov na náhradu škody vyplývajúcej z prijatia, užívania, zneužitia, držania, straty či nesprávneho výberu ceny. Toto obmedzenie a vzdanie sa nároku na náhradu škody je vo vyššie uvedenom rozsahu účinné iba v jurisdikciách, v ktorých je možné tento nárok obmedziť alebo sa ho vzdať, za predpokladu, že nebude možné aplikovať Pravidlo 19.

 

17.    SPRÁVANIE.

Tým, že sa zapojíte do Súťaže, súhlasíte s dodržiavaním týchto Oficiálnych pravidiel. Nedodržanie týchto Oficiálnych pravidiel môže viesť k vylúčeniu zo Súťaže, alebo nespôsobilosť získať výhru. Ďalej súhlasíte s tým, že budete dodržiavať a budete viazaní rozhodnutiami Usporiadateľa súťaže, ktoré budú konečné vo všetkých ohľadoch. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na základe svojho vlastného primeraného uváženia vylúčiť zo Súťaže akúkoľvek osobu, ktorá: a) manipuluje, alebo sa pokúsi manipulovať s priebehom Súťaže a/alebo stránkou Súťaže; (b) porušuje tieto Oficiálne pravidlá; (c) jedná nečestne alebo rušivým spôsobom, alebo s úmyslom obťažovať, zneužívať, vyhrážať sa alebo obťažovať akúkoľvek inú osobu.

 

18.    ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI ZA STRATY A ŠKODY.

Pokiaľ je to podľa príslušných právnych predpisov prípustné, STABILO International GmbH odmieta akúkoľvek zodpovednosť za straty a škody, vrátane straty príjmu, zisku a príležitostí, či už priamej alebo nepriamej, vzniknuté alebo utrpené v súvislosti s účasťou v Súťaži.

 

19.    ROZHODNÉ PRÁVO A PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU.

Všetky právne vzťahy vyplývajúce z/alebo v súvislosti s týmito Oficiálnymi pravidlami a/alebo účasti v Súťaži sú výlučne predmetom zákonov Spolkovej republiky Nemecko. Spory budú podliehať výlučnej právomoci súdov v Norimbergu, Spolková republika Nemecko.

 

 

 

Sorry, but your browser is really old.

Try to update it or use a different one. Thanks!