Choose a different country or region to see content for your location and shop online

Leef je uit met kleuren
Uitstekende kwaliteit
Al meer dan 165 jaar

Welkom op onze vernieuwde website! 

Training schrijfvorm met het tactiele ABC

Spelenderwijs onleesbaar handschrift verbeteren

Wat maakt een handschrift leesbaar? Wat hier telt is niet dat de letters er gedrukt uitzien, maar dat elke letter gemakkelijk herkenbaar is.

Van het eerste woord tot leesbaar schrift

Wanneer kinderen beginnen te schrijven, zien de letters er nog wat wiebelig uit, net als de eerste stapjes van een kind. Om ervoor te zorgen dat wat geschreven wordt voor iedereen leesbaar is, worden nieuw geleerde letters steeds opnieuw overgeschreven op de daarvoor bestemde lijnen en moeten ze zoveel mogelijk lijken op het gedrukte origineel. Dit natekenen is belangrijk voor kinderen in de eerste stap, om het uiterlijk en de verhoudingen van de letters te leren kennen. Bij het eigenlijke schrijven moet de nadruk echter niet liggen op de perfecte vorm, maar op de leesbaarheid.

Wat is het verschil tussen welgevormd en leesbaar?

Een leesbaar handschrift wordt gekenmerkt door het feit dat letters duidelijk en snel kunnen worden herkend, d.w.z. gelezen, ook door derden. Dit is mogelijk als de bepalende kenmerken van een letter in acht worden genomen. Zo bestaat een E uit een lange streep met daar aan vast drie kortere strepen, die bovenaan, in het midden en onderaan beginnen. Dit zijn de kenmerken van de letter E. Als deze in acht worden genomen is de letter leesbaar, zelfs als de middelste streep iets naar boven of naar beneden glijdt of de strepen niet perfect aansluiten op de lange streep. Dit zijn individuele toleranties, die in elk handschrift voorkomen en uiteindelijk het persoonlijke handschrift vormen. Daarom mag deze ontwikkeling bij kinderen niet worden verhinderd, ook al is het handschrift niet per definitie perfect. Het is heel belangrijk het kind te laten begrijpen wanneer een letter leesbaar en herkenbaar is en wanneer niet meer. Zo wordt een E met slechts twee horizontale strepen gemakkelijk een F.

De basisvormen van de letters als hulpmiddel: het tactiele ABC

Zodra de basisvormen en kenmerken van de letters zijn aangeleerd, wordt de basis gelegd voor een leesbaar, geautomatiseerd handschrift. Door speelse oefeningen waarin kinderen de vormen van letters leren herkennen, wordt een leesbaar handschrift bevorderd. Voor het tactiele ABC spel uit onze video tekenen kinderen eerst individuele letters van het ABC op verschillende materialen. De letters kunnen worden geplaatst en overgetrokken van de vijf basislettervormen. Materialen die goed werken zijn schuurpapier, karton en stof. Vervolgens worden de letters uitgeknipt. Zo leren de kinderen de lettervormen kennen voordat het eigenlijke spel begint. Nu wordt het afgewerkte tactiele ABC bedekt met een doek en de kinderen kiezen, voelen en benoemen om de beurt de letters eronder. Daarna tonen de kinderen hun letter aan alle andere spelers. Is het antwoord juist? Zo ja, hoe werd de letter herkend, zo nee, hoe kan hij de volgende keer herkend worden? De vormen van de letters worden door het gebruik van de zintuigen heel goed ingeprent en onthouden. Dit helpt bij het leren schrijven!