Choose a different country or region to see content for your location and shop online

Leef je uit met kleuren
Uitstekende kwaliteit
Al meer dan 165 jaar

Welkom op onze vernieuwde website! 

Gegevensbeschermingsverklaring


Voorwoord

STABILO International GmbH (hierna te noemen: ‘STABILO’) maakt zich sterk voor de bescherming van persoonsgegevens. Daarom houden we ons vanzelfsprekend strikt aan wet- en regelgeving omtrent gegevensbescherming (met name die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: ‘AVG’) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: ‘UAVG’)) en doen we al het mogelijke om de bescherming van uw persoonsgegevens zeker te stellen. Daarnaast is het voor ons belangrijk dat u te allen tijde weet welke persoonsgegevens we opslaan en hoe we deze gebruiken. Neem even de tijd om deze tekst over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken rustig door te lezen. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze Gegevensbeschermingsverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, met name om deze aan te passen aan nieuwe wettelijke voorschriften en technische ontwikkelingen, zodat we ook in de toekomst de bescherming van uw persoonsgegevens kunnen veiligstellen. Het is daarom raadzaam om onze informatie en opmerkingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens regelmatig te bekijken.

Deze Gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op de online aanwezigheid van STABILO op de website: www.stabilo.com/nl, alsmede alle andere nationale STABILO-websites (hierna te noemen: ’Website’).


1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is: STABILO International GmbH, Schwanweg 1 – 90562 Heroldsberg, Duitsland.


2. Functionaris Gegevensbescherming

Onze Functionaris Gegevensbescherming is: dhr. Sebastian Meyer, Schwanweg 1 – 90562 Heroldsberg, Duitsland. Voor vragen over de bescherming van persoonsgegevens door ons bedrijf kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. U kunt hem bereiken op het volgende e-mailadres: Datenschutzbeauftragte@schwan-stabilo.com.


3. Algemene principes voor de verwerking van persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens in principe alleen als dit nodig is voor het functioneren van de Website en om content en diensten te kunnen leveren.


3.1. Persoonsgegevens 
Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betreft onder meer informatie zoals uw naam, e-mailadres, adres, geboortedatum of telefoonnummer. Niet-persoonsgebonden gegevens zijn bijvoorbeeld het aantal gebruikers van een website. 

 3.2. Verwerken van persoonsgegevens 
Verwerken van persoonsgegevens is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 

Wij verwerken persoonsgegevens via onze Website alleen als u ons deze gegevens zelf verschaft, bijvoorbeeld door het invullen van ons contactformulier of het sturen van een e-mail. We verwerken deze persoonsgegevens voor de doeleinden als uiteengezet onder 3.2.1. of voor de doeleinden zoals verwoord in uw verzoek. We maken uw persoonsgegevens niet bekend aan derden tenzij de wet anders bepaalt of u ons hiervoor toestemming hebt gegeven. Daarnaast kunt u gebruikmaken van de algemene informatie op www.stabilo.com/nl zonder uw persoonsgegevens bekend te maken. 

 In het bijzonder verwerken we uw persoonsgegevens als deze op de volgende manieren worden verstrekt: 

3.2.1. Contactformulier 
Via onze website kunt u contact met ons opnemen door middel van een contactformulier. Om uw vraag of verzoek te beantwoorden, moet u ons in principe de volgende persoonsgegevens verschaffen: uw e-mailadres, het land waar u woont, en uw voor- en achternaam. U kunt zelf beslissen of u deze informatie wilt verschaffen of niet. Zonder deze informatie kunnen we uw vraag of verzoek echter niet beantwoorden. Het doel van deze persoonsgegevens is om uw vraag of verzoek in te delen en u te kunnen antwoorden. Zodra uw vraag of verzoek beantwoord of afgerond is, worden uw persoonsgegevens vernietigd. We slaan de gegevens echter wel voor langere tijd op als dit wettelijk verplicht is. De verwerking van persoonsgegevens zoals hierboven omschreven, vindt plaats in overeenstemming met Artikel 6 (1) onder a van de AVG. 

3.2.2. Sollicitaties 
Als u geïnteresseerd bent in een van onze vacatures, kunt u ons een e-mail sturen met uw sollicitatie. Dit kan via het volgende e-mailadres: jobs.de@stabilo.com of per post naar ons postadres. We verzekeren u dat we uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van de sollicitatieprocedure. Uw persoonsgegevens worden gedurende 4 weken na de sollicitatieprocedure opgeslagen, tenzij u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens voor een periode van 1 jaar op te slaan. 

De verwerking van persoonsgegevens zoals hierboven omschreven, vindt plaats in overeenstemming met Artikel 6 (1) onder a, Artikel 6 (1) onder b, Artikel 6 (1) onder c en/of Artikel 6 (1) onder f van de AVG. 

3.3. Rechtsgrond 
Over het algemeen worden uw persoonsgegevens alleen met uw toestemming verwerkt. Indien gegevens op basis van uw toestemming worden verwerkt, is de rechtsgrond voor deze gegevensverwerking Artikel 6 (1) onder a van de AVG. 

Indien verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor uitvoering van een overeenkomst waarbij u een partij bent of om op uw verzoek maatregelen te nemen alvorens een overeenkomst te sluiten, is de rechtsgrond voor deze gegevensverwerking Artikel 6 (1) onder b van de AVG. 

Indien verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons als Verwerkingsverantwoordelijke rust, is de rechtsgrond voor deze gegevensverwerking Artikel 6 (1) onder c van de AVG. 

Indien verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van ons, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen zwaarder wegen dan die belangen, is de rechtsgrond voor deze gegevensverwerking Artikel 6 (1) onder f van de AVG. 

4. Cookies 
Hieronder beschrijven we de verwerkingsprocessen die verband houden met het gebruik van cookies, sessies en logbestanden. 

4.1. Gebruik van cookies, sessies en logbestanden 
Een cookie is een klein tekstbestand dat is opgeslagen in uw browsercache en dat een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maakt en/of de functionaliteit van de website garandeert. Verder gebruiken onze partners cookies om het gebruikersgedrag voor reclamedoeleinden (social targeting) te evalueren. Een sessie is een enkele sessie die gedurende een korte periode op onze server wordt opgeslagen. Logbestanden worden door de server aangemaakt en door ons opgeslagen. Ze bevatten automatisch gegenereerde logs van alle of specifieke activiteiten van processen op een computersysteem. 

4.2. Door cookies verzamelde gegevens 
Behalve het IP-adres worden er geen persoonlijke gegevens opgeslagen in de cookies, sessies en logbestanden. Verder kunnen deze bestanden geen virussen overbrengen, uw computer niet bespioneren of onopgemerkt e-mails verzenden. Bovendien kan elke webserver alleen de cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst. 

De volgende gegevens worden automatisch verzameld via cookies, sessies en logbestanden wanneer u onze website bezoekt: 
Uw internetadres (IP-adres) / hostnaam 
Type en versie van agent/browser 
Website vanwaar u bent doorverwezen (verwijzende URL) 
Gebruikte besturingssysteem 
Website die u doorverwijst naar andere websites 
De op onze website bekeken pagina's 
Datum en tijd van bezoek 
Sessie 
Sessie-ID 

Deze gegevens worden apart opgeslagen van andere gegevens die u ons heeft verstrekt voor registratie als gebruiker en zijn niet gekoppeld aan andere persoonlijke gegevens. De volgens 4.2. verwerkte gegevens worden verwerkt voor statistische doeleinden, om onze website en ons aanbod te optimaliseren. 

Zie ons cookiebeleid voor meer informatie over cookies. 

4.3. Preventie van cookies 
Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, sessies en logbestanden, kunt u het gebruik ervan blokkeren of beperken door instellingen in ons cookiebeleid of in uw browserinstellingen. De kans bestaat echter dat u in dat geval mogelijk geen gebruik kunt maken van afzonderlijke functies op onze webpagina's. 

Op onze website worden de volgende cookies van derden gebruikt: 

4.4. Google Analytics 
Op deze website wordt gebruikgemaakt van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw gebruik van onze website te kunnen analyseren. 

Informatie over uw gebruik van onze website die is gegenereerd door cookies, bijv. tijd, plaats en frequentie van gebruik van de website, wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Bij het gebruik van Google Analytics kan niet worden uitgesloten dat Google naast het IP-adres verdere persoonsgegevens verwerkt. Houd er rekening mee dat dergelijke informatie door Google kan worden overgedragen aan derden als dit wettelijk verplicht is of als Google derden contracteert om dergelijke gegevens te verwerken. 

Google gebruikt de door de cookies verzamelde informatie om uw gebruik van de website te evalueren om rapporten over de website-activiteiten voor ons samen te stellen en om aanvullende diensten te verlenen die verband houden met de website en internetgebruik. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt uw IP-adres overgebracht naar een server van Google in de VS en daar ingekort. IP-anonimisering is op deze website geactiveerd. In opdracht van de host van de website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van onze website door de gebruiker te evalueren, om website-activiteiten te rapporteren en om verdere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en internet voor de host van de website. Volgens Google zal Google uw IP-adres niet koppelen aan andere persoonlijke gegevens die door Google zijn verzameld. Gegevens die verband houden met door ons verzonden cookies, gebruikers-ID of advertentie-ID worden na 14 maanden automatisch verwijderd. Gegevens die deze bewaarperiode hebben bereikt, worden automatisch eenmaal per maand verwijderd. 

Zie de Google Website https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor advertentiedoeleinden; (“Gegevens gebruikt voor bezoek van websites en apps door Google”); https://www.google.com/policies/technologies/ads (Informatie beheren die Google gebruikt voor het weergeven van advertenties) en https://www.google.com/ads/preferences/ (vaststellen welke advertenties u van Google te zien krijgt) 

4.5. Google Remarketing 
Op deze website wordt gebruikgemaakt van Google Remarketing-technologieën, een service van Google. Advertenties kunnen binnen het Google-advertising-netwerk worden gepresenteerd op basis van inhoud, en worden bekeken door websitebezoekers binnen dit Google advertentienetwerk. In het bijzonder gebruiken we Google Remarketing om u advertenties te tonen op basis van eerder gebruik van deze website wanneer u andere websites bezoekt, bijvoorbeeld websites die lid worden van het Google Content-netwerk. U kunt deze functie uitzetten door de juiste instellingen te kiezen op https://www.google.com/settings/ads. 

Gebruikers van Google-accounts kunnen de hun gestuurde advertenties beheren door bezwaar te maken tegen persoonlijke advertenties in hun accountinstellingen. 

Meer informatie over het gegevensgebruik voor advertentiedoeleinden door Google is te vinden op de Google-website: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ ("gegevensgebruik door Google op basis van uw gebruik van websites of apps van onze partners"); https://www.google.com/policies/technologies/ads ("beheer van informatie die Google gebruikt om advertenties te laten zien") en https://www.google.com/ads/preferences/ ("bepalen welke advertentie Google laat zien"). 

4.6. Facebook Pixel
Op deze website wordt gebruikgemaakt van Facebook Pixel van Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, Californië 94304, USA). Facebook geeft advertenties weer aan gebruikers die onze websites en online services hebben bezocht en geïnteresseerd zijn in een specifiek aanbod. Via de Facebook Pixel op onze website vindt een directe verbinding met de servers van Facebook plaats. Facebook gebruikt voor deze analyse cookies. Facebook ontvangt de informatie dat u onze website heeft bezocht en wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-account. We hebben geen invloed op de omvang en het soort informatie, inclusief uw persoonlijke gegevens, dat naar Facebook worden verzonden. 

Ga voor meer informatie over uw rechten en mogelijkheden om uw gegevens te beschermen naar het privacybeleid van Facebook op: https://www.facebook.com/about/privacy/. Wij dragen deze gegevens niet over aan Facebook. Ga voor meer informatie over gegevensbeschermingsrechten en geschikte instellingen om uw privacy te beschermen naar: https://www.facebook.com/policy.php, https://www.facebook.com/help/186325668085084 . 

4.7. Rechtsgrondslag 
Voor cookies die technisch noodzakelijk zijn voor een functionerende website is de rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking artikel 6, lid 1(f) AVG (het gerechtvaardigde belang van een bedrijf). 
Voor marketing-, tracking- en analytische cookies is de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking Art. 6 (1)(f) van de AVG (toestemming).

4.8. Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, XING en Twitter fanpagina's 
We hosten fanpagina's op sociale mediaplatforms Facebook, YouTube, LinkedIn, XING en Twitter. De verwerkingsverantwoordelijke als vastgelegd in Art. 4, nr. 7 AVG zijn wij als host van deze fanpagina's en de netwerkprovider. Bij een bezoek aan onze fanpagina's verwerken de verwerkingsverantwoordelijken uw persoonsgegevens. Wij als verwerkingsverantwoordelijke hebben met de providers afspraken gemaakt om onder andere de gebruiksvoorwaarden te regelen. Deze gegevensprivacyverklaringen worden geüpload naar de betreffende website, waar u meer informatie kunt vinden. 

Bij het sluiten van uw browser worden de sessiecookies verwijderd; andere cookies worden na een jaar verwijderd. Cookies van onze partners, zoals Google (4.4.) worden na maximaal 24 maanden verwijderd. U kunt het gebruik van cookies door Google deactiveren door naar de deactiveringssite van Google te gaan. U kunt het gebruik van cookies van derden ook deactiveren door de deactiveringssite van het betreffende netwerkinitiatief te bezoeken. 

5. Gegevensbescherming en voorzorgsmaatregelen 
We zetten ons in voor de bescherming van uw persoonsgegevens en de vertrouwelijke behandeling van uw persoonsgegevens. Om manipulatie, verlies of misbruik van de door ons opgeslagen persoonsgegevens te voorkomen, hebben we uitgebreide technische en organisatorische maatregelen genomen, die regelmatig worden herbeoordeeld en aangepast aan technologische vooruitgang. Intensieve training van onze werknemers en hun verplichting tot gegevensbescherming zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld worden. 

5.1. Verantwoordelijkheid van de gebruiker 
We raden u met klem aan om alle mogelijke maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen als u gebruikmaakt van internet. Vanwege de opbouw van internet kunnen wij niet garanderen dat derden die niet onder onze verantwoordelijkheid vallen dezelfde privacy- en beschermingsmaatregelen nemen. Als persoonsgegevens niet versleuteld zijn of per e-mail worden verstuurd, kunnen ze mogelijk door derden gezien of gelezen worden. Hierop hebben wij geen invloed. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zijn/haar gegevens door middel van versleuteling of op andere manieren te beschermen. 

5.2. Versleuteling 
Wij gebruiken SSL (Secure Sockets Layer) voor de versleuteling van uw gegevens op de Website waarvoor persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Met SSL-versleuteling worden uw gegevens gemaskeerd voordat ze naar onze server worden gestuurd. Hiermee worden uw persoonsgegevens beschermd. 

5.3. Technische beschermingsmaatregelen bij STABILO: 
Versleuteling van overdracht van gevoelige gegevens met SSL-certificaten door dotSource, Goethestraße 1, 07773 Jena, Duitsland.
Serverbescherming: een firewall beschermt onze servers tegen aanvallen. 
Een intern beveiligingssysteem en een autorisatieconcept zorgen ervoor dat uw gevoelige gegevens niet voor onze medewerkers toegankelijk zijn, tenzij ze daarvoor speciale toestemming hebben. 

6. Serviceproviders voor verwerking van persoonsgegevens 
We zetten serviceproviders in om namens ons en alleen in opdracht van ons uw persoonsgegevens te verwerken. De serviceproviders moeten alle wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming naleven en gegevens in overeenstemming met onze aanwijzingen verwerken. Onze serviceproviders zijn nauwkeurig geselecteerd en krijgen alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover en gedurende de periode waarin ze die nodig hebben om hun diensten te leveren. 

Indien we uw persoonsgegevens in andere landen verwerken waar het niveau van bescherming van persoonsgegevens niet zo hoog is als in de Europese Economische Ruimte, zullen we er door middel van contractuele afspraken en andere instrumenten voor zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en in voldoende mate beschermd zijn. 

7. Bewaartermijn 
Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de wettelijk vereiste termijn en als genoemd in deze Gegevensbeschermingsverklaring. Uw persoonsgegevens worden ook gewist als u uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens hebt ingetrokken of de doelstellingen voor verwerking van uw gegevens behaald zijn of er niet langer een gerechtvaardigd belang van verwerking is. Eventuele wettelijke bewaartermijnen worden hierdoor niet aangetast. Tijdens dergelijke bewaartermijnen worden uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerkt. 

8. Rechten van betrokkenen 
U heeft de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

8.1. Recht op inzage 
In overeenstemming met Art. 15 van de AGV kunt u informatie opvragen over uw persoonsgegevens die wij verwerken. U kunt met name informatie vragen over de bron van de gegevens, de ontvangers of categoryën ontvangers van deze gegevens, alsmede de doeleinden van verwerking. 

8.2. Recht om bezwaar te maken 
In overeenstemming met Art. 21 van de AGV kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Artikel 6 (1) onder f van de AVG. 8.3. 

8.3  Recht op rectificatie 
In overeenstemming met Art. 16 van de AGV kunt u onmiddellijk verzoeken om onjuiste persoonsgegevens te wijzigen of uw persoonsgegevens zoals die door ons zijn opgeslagen aan te vullen. 

8.4. Recht op gegevenswissing of -beperking 
In overeenstemming met Art. 17 van de AVG kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens zoals die door ons zijn opgeslagen te wissen. De persoonsgegevens worden binnen 7 dagen na ontvangst van uw verzoek gewist. Eventuele wettelijke bewaartermijnen worden hierdoor niet aangetast. Als uw persoonsgegevens niet gewist mogen worden vanwege wettelijke bewaartermijnen, kan alleen beperking van de verwerking worden toegepast. Na wissing van uw persoonsgegevens kan geen recht op inzage worden toegekend. 

8.5. Recht op overdraagbaarheid 
In overeenstemming met Art. 20 van de AVG kunt u ons verzoeken om u de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te doen toekomen. U kunt ons ook verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke voor zover dit technisch mogelijk is. 

8.6. Recht op intrekken van toestemming 
In overeenstemming met Art. 7 (3) van de AVG kunt u uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Daardoor mogen we geen persoonsgegevens blijven verwerken op basis van deze toestemming voor de toekomst. In dat geval is het mogelijk dat u de diensten van ons bedrijf niet volledig kunt gebruiken. 

8.7. Uitoefening van de rechten van betrokkenen 
Om bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via: info@stabilo.com of: STABILO International GmbH, Schwanweg 1 – 90562 Heroldsberg, Duitsland. Uw persoonsgegevens (mogelijk uw e-mail, naam en telefoonnummer) worden verwerkt om uw vragen te beantwoorden en zorgen te bespreken. Deze gegevens worden gewist indien ze niet langer nodig zijn; indien er wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn, wordt verwerking mogelijk alleen beperkt. 

9. Klacht indienen bij toezichthoudende autoriteit 
In overeenstemming met Art. 77 van de AVG heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw reguliere verblijfplaats of vestigingsplaats. De Nederlandse toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens.


Revised March 2022