Choose a different country or region to see content for your location and shop online

Leef je uit met kleuren
Uitstekende kwaliteit
Al meer dan 165 jaar

Welkom op onze vernieuwde website! 

Linkshandigheid

Leren schrijven als linkshandige

"Ik doe het wel met mijn linkerhand" - ook al klinkt deze zin nog zo gemakkelijk, leren schrijven is voor linkshandigen vaak een grote uitdaging. Maar dat hoeft niet zo te zijn!

Interessante feiten over linkshandigheid

Dat linkshandigen het vaak moeilijker hebben om te leren schrijven dan hun rechtshandige klasgenoten ligt niet aan de handigheid zelf. Onze wereld is vaak alleen afgestemd op rechtshandigen - of het nu gaat om scharen, dunschillers, pennen of de computermuis. Terwijl linkshandigen vroeger werden omgeschoold om hun rechterhand te gebruiken, weten we tegenwoordig dat deze omscholing volledig contraproductief en absoluut onnodig is. Inmiddels zijn veel producten die vroeger slechts met moeite of helemaal niet met de linkerhand konden worden gebruikt, ook verkrijgbaar in een versie speciaal voor linkshandigen.

Wat moet ik weten over handigheid?

De handigheid van een kind wordt meestal duidelijk op de kleuterleeftijd, bijvoorbeeld bij het eten met bestek of bij het knutselen en schilderen. Bij onduidelijkheid kan dit ook door een ergotherapeut worden vastgesteld met behulp van een U8 screeningsonderzoek. Linkshandigheid hoeft niet te leiden tot verhoogde of zelfs angstige aandacht van de ouders of leerkrachten, want rechtshandige en linkshandige kinderen kunnen in principe even goed leren schrijven. Het is vooral van belang de schrijfmotoriek voor en tijdens het leren schrijven te trainen, ongeacht de handigheid. Zo oefenen kinderen gericht in het gebruik van hun pen, bijvoorbeeld in het beheersen van hun snelheid en het uitoefenen van de juiste druk op het papier. Dit legt een essentiële basis voor het leren schrijven voor alle kinderen, ongeacht of ze rechts- of linkshandig zijn.

Eenvoudige tips om het schrijven voor linkshandigen te vergemakkelijken

Let er bij het gebruik van werkbladen op dat het doel niet alleen aan de linkerkant van de regel staat wanneer bijvoorbeeld een nieuwe letter wordt geoefend, maar ook weer aan de rechterkant aan het eind van de regel.

Als een linkshandige en een rechtshandige aan dezelfde tafel zitten, hebben beiden meer bewegingsvrijheid met hun schrijfarm als de rechtshandige aan de rechterkant zit.

Bladpositie

Omdat kinderen graag de mensen om zich heen als voorbeeld nemen, kijken ze ook naar hen voor bijvoorbeeld de positie van de bladzijde. Daarom proberen linkshandigen soms op dezelfde manier te schrijven als rechtshandigen, wat dan tot moeilijkheden leidt. Bij het schrijven met de linkerhand moet de pen over het papier worden geduwd, terwijl rechtshandigen aan de pen trekken. Hierdoor bedekken of vervagen linkshandigen wat ze net met hun schrijfhand hebben geschreven, waardoor de pols als een haak gebogen wordt en de pen of potlood verkrampt wordt vastgehouden. Om dit alles te voorkomen, is het raadzaam het blad ongeveer 45 graden met de klok mee te draaien. Dan ligt de hand niet meer bovenop het schrift, maar eronder, en is de "haakhouding" niet meer nodig.