Skip to main content
Suche schließen

 

KULLANIM ŞARTLARI

 

1. KULLANIM KOŞULLARI

STABILO International GmbH (bundan sonra birlikte "STABILO", "biz" veya "bize" olarak anılacaktır) sizi internet sitesinde ağırlamaktan ve ürünlerine gösterdiğiniz ilgiyi kaydetmekten mutluluk duyar. STABILO International GmbH, bu internet sitesini ve onunla bağlantılı ulusal STABILO internet sitelerini (birlikte: "internet sitesi") ve bu internet sitesindeki bilgiler ve malzemeleri (aşağıda "içerikler" olarak anılacaktır) elinde tutar. 

STABILO International GmbH internet sitesini kullanmadan önce kullanım koşullarının tümünü dikkatlice okumanızı rica eder. Siteye ve/veya tek tek sayfalara erişerek aşağıdaki kullanım koşullarını koşulsuzca kabul ettiğinizi beyan edersiniz. Bu kullanım koşullarını kabul etmiyorsanız bu internet sitesini kullanma yetkiniz yoktur.

 

1.1. Koruyucu haklar ve kullanım kapsamı

Farklı şekilde belirtilmediği sürece, metinler, resimler, grafikler, ses, video ve animasyon dosyaları ve tasarım da dâhil olmak üzere tüm veri tabanı içeriğine ait bütün telif hakları ve diğer koruyucu haklar STABILO International GmbH’nin veya internet sitesinde adı geçen tedarikçinin mülkiyetindedir. STABILO International GmbH internet sitesini şu şekilde kullanmanıza olanak sağlar: kişisel kullanımınız için internet sitesini ziyaret etmek ve site içeriğini ziyaretinizin kanıtı olarak yazdırmak. İnternet sitesi ve içeriklerinin, bilhassa tadil edilmesi, çoğaltılması, transferi, yeniden kullanımı, iletimi, depolanması, yayımlanmasının veya siteden türetilen çalışmalar oluşturulması, başka internet sitelerine eklenmesinin veya internet sitesi yahut site içeriklerinin (bağlantılar ve eklenme yoluyla veya başka şekillerde) çoğaltılmasının başka hiçbir kullanımına STABILO International GmbH’nin önceden yazılı izin ifadesi olmadan izin verilemez.

İnternet sitesine erişim herhangi bir tescilli STABILO International GmbH markası veya hizmet markaları kullanımını içermez veya buna göz yummaz; bu internet sitesi ile bağlantılı ve telif hakları, patentler, ticari markalar veya hizmet markaları ile ilgili olarak hiçbir ruhsat veya kullanım hakkı verilmez.

 

1.2. Yükümlülüğün sınırlandırılması

Bu içerikler yalnızca bağlayıcı olmayan bilgilerdir.

STABILO International GmbH bu veri tabanını azami özen göstererek derlemekte ve işletmektedir. Ancak, STABILO International GmbH bu internet sitesindeki bilgiler ve içerikler için hiçbir garanti sağlayamaz ve yükümlülük kabul edemez. Bilhassa, STABILO International GmbH güncellik, kullanılabilirlik, doğruluk, kalite, üçüncü parti haklarının ihlallerinden muafiyet, veri kaybı ve virüslerden arındırılmayla yükümlü değildir. Aksini öngören bir zorunlu mevzuat olmadıkça, STABILO International GmbH ikincil yükümlülüklerin ihlalleri, ticari başarı eksikliği, kâr kaybı veya dolaylı zararlar ve netice zararlarına karşı yükümlü olmaz. STABILO International GmbH tarafından kaynaklanan hayati hasarlar ve uzuv hasarları yahut kasıt veya ağır ihmal yukarıdaki yükümlülük sınırlamaları için geçerli değildir.

 

1.3. Veri ve bilgi iletimi

STABILO International GmbH’ye iş fikirleri, ürün fikirleri, kavramlar, uzmanlık, teknik dokümantasyon veya resim ve MP3’ler (birlikte "bilgiler" olarak anılacaktır) gibi herhangi bir gizli bilgiyi veya telif hakkı bilgilerini göndermeyiniz.

Bu bilgileri göndermeniz halinde, bilgilerin gizli veya telif hakkıyla ilgili olmadığı gereğince:

  • the fact that the information is neither confidential nor copyright and that STABILO International GmbH is authorised to use and utilise this information in all ways and/or for any purpose at all times without restriction;
  • STABILO International GmbH’nin her türlü şekilde ve/veya bir zaman sınırlaması olmaksızın her zaman herhangi bir sebep için bilgileri kullanma ve bilgilerden faydalanma yetkisi olduğunu;
  • STABILO International GmbH’nin bilginin kullanımı durumunda size karşı hiçbir zorunluluğu olmadığını ve bilginin kullanımı ile bağlantılı olarak STABILO International GmbH’ye karşı hiçbir yasal adım atmayacağınızı;
  • • STABILO International GmbH’ye gönderilen bilgi üzerinde kısıtsız hakkınız olduğunu ve STABILO International GmbH’yi bilginin iletimi ve/veya kullanımı ile bağlantılı olarak bildirilen tüm üçüncü parti haklarına karşı tazmin edeceğinizi ve oluşan herhangi bir zararı STABILO International GmbH için karşılayacağınızı;

• İletilen bilginin, internet sitesi, bilgisayar sistemi veya STABILO International GmbH ağında değişiklik yapabilecek, bunlara zarar verebilecek veya kullanılamaz hale getirebilecek bilinen herhangi bir bilgisayar virüsü ve başka kirleticileri, kodlamayı veya talimatları içermediğinden emin olmak için gereken özeni gösterdiğinizi beyan etmiş sayılırsınız.

Yasa dışı, kanunsuz, tehdit edici, küçük düşürücü, müstehcen, utanç verici, kışkırtıcı, pornografik, özellikle ceza gerektiren içeriğe sahip herhangi bir belge, bilgi, iletişim, resim veya MP3’ü STABILO International GmbH’ye vermek, göndermek veya iletmek yasaktır.STABILO International GmbH verilerin elektronik iletimi için size güvenli bir ortam sağlamak amacıyla yetkisi dâhilinde elinden gelen her şeyi yapar. STABILO International GmbH belirli şifrelemeler sağlasa da, verilerinizin mutlak güvenliğini garanti edemez. Bu nedenle bu internet sitesine veri ve bilgi aktarırken veri ve bilgileriniz için belirli bir riski göze alırsınız. STABILO International GmbH’nin bu internet sitesine veya sitesinden iletilen bilginin güvenliğine karşı bir yükümlülüğü yoktur. Bunu onaylıyor ve bu internet sitesi aracılığıyla aktarılan veriler ve bilgilerin güvenliği riskini açıkça kabul ediyorsunuz.

 

1.4. Koruyucu haklar

Aksi belirtilmediği sürece, STABILO International GmbH internet sitesindeki tüm ticari markalar telif hakkı ile korunmaktadır. Schwan, STABILO, STABILO amblemi (logo), bu web sitesinde tasvir edilen herhangi başka bir ticari marka veya hizmet markası (ör. BIONIC) ve tüm tasarım öğeleri STABILO International GmbH’nin fikri mülkiyetindedir. Hiçbir STABILO International GmbH ticari markası veya hizmet markası bir bağlantı (köprü) olarak önceden yazılı izin olmaksızın kullanılamaz. Ticari markaların ve hizmet markalarının her türlü yetkisiz kullanımı yasaktır. Bu internet sitesine erişim herhangi bir tescilli STABILO International GmbH ticari markası veya hizmet markasının kullanımını içermez veya buna onay teşkil etmez ve ticari markalar ve/veya hizmet markalarına ilişkin hiçbir ruhsat veya kullanım hakkı bu internet sitesi ile bağlantılı olarak verilmez.

 

1.5. Düzeltmeler

STABILO International GmbH bu internet sitesinde önceden haber vermeden düzeltme yapma, bunları geri alma yahut bu internet sitesine erişimi tamamen veya kısmen sınırlama hakkını korur.

 

1.6. Üçüncü parti internet sitelerine yönlendiren bağlantılar

Bu internet sitesi başka internet sitelerine yönlendiren bağlantılar içerebilir. STABILO International GmbH, üçüncü parti internet sitelerinde bu internet sitesine yönlendiren bağlantıları da içerecek şekilde oluşturulan veya yayımlanan malzemelere ya da bu tür internet sitelerinde atıfta bulunulan üçüncü parti ürünlere karşı yükümlü değildir. STABILO International GmbH’nin bu internet sitesinde bağlantısı verilen veya bu internet sitesinin bağlantısının yer aldığı üçüncü parti internet sitelerinde oluşturulan veya yayımlanan malzeme üzerinde hiçbir etkisi yoktur ve bunlara karşı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu nitelikteki bir bağlantı hiçbir şekilde STABILO International GmbH'nin bu internet sitelerini ya da bunlar üzerinden sunulan ürün veya hizmetleri onayladığı anlamına gelmez.

 

1.7. Kullanım koşullarına yapılan değişiklikler

STABILO International GmbH bu kullanım koşullarını uygun gördüğü herhangi bir zamanda değiştirme veya bir kısmını silme hakkını saklı tutar. Değişiklikleri izlemek için düzenli olarak bu internet sitesini kontrol ediniz. Bu kullanım koşullarında yapılan değişikliklerin ardından STABILO International GmbH internet sitesini kullanmaya devam etmeniz bunları kabul ettiğinizi gösterir.

 

2. VERİ KORUMA YÖNETMELİKLERİ

Veri koruma ile ilgili tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

 

3. GARANTİ HAKKINDA NOTLAR

Bu internet sitesi son derece özen gösterilerek derlenmiştir. Yine de, STABILO sitede yer alan bilgilerin kesinliği ve doğruluğunu garanti edemez. STABILO, STABILO internet sitesi üzerinden erişebileceğiniz diğer internet siteleri için herhangi bir teminat veya garanti sağlamaz. STABILO’ya ait olmayan internet sitelerine eriştiğinizde, içeriği üzerinde kontrolümüzün olmadığı bağımsız bir siteye girmişsiniz demektir. Bu durum söz konusu site STABILO logosu içeriyorsa da geçerlidir. Kullandığınız uygulamaların virüsler, solucanlar, Truva atları veya zarar verici nitelikteki başka şeylerden arındırılmasını sağlamayı sizin göreviniz olarak görüyoruz. STABILO, kendisinden kaynaklanan kasıt veya ağır ihmal neden olmadığı sürece doğrudan veya dolaylı olarak bu internet sitesinin veya ona bağlantılı bir internet sitesinin kullanımı ile oluşmayan zarara karşı yükümlülük kabul edemez. Ayrıca, kâr kaybı, işlemlerin kesintiye uğraması, bilgi sisteminizdeki programlar veya diğer verilerin kaybı için de herhangi bir yükümlülük kabul edilmeyecektir.

 

4. RUHSAT HAKKINDA NOTLAR

STABILO internet sitesinde yer alan markalar, telif hakları ve patentler gibi fikri mülkiyetler koruma altındadır. Bu internet sitesi aracılığıyla STABILO’nun veya üçüncü partilerin fikri mülkiyetinin kullanımı için hiçbir ruhsat verilmez.

 

5. UYGULANACAK HUKUK, YARGI YERİ

Bu internet sitesi ile bağlantılı tüm yasal anlaşmazlıklar için yalnızca Alman hukuku uygulanır. Yargı yeri STABILO International GmbH merkezidir.

 

Copyright 2017, STABILO International GmbH, Heroldsberg, Germany

Tüm hakları saklıdır.

 

Sorry, but your browser is really old.

Try to update it or use a different one. Thanks!