Skip to main content
Suche schließen


STABILO Opéra
Grafitová ceruzka

The STABILO Opéra pencil is perfect for writing, drawing, sketching and shading. Featuring a break-proof lead and a comfortable hold, it is ideal for artists, school children and students. Finished in a stylish design of burgundy with white stripes, this is the ideal choice for use at school, or in the home or office.

VEĽKÉ DIELA ZAČÍNAJÚ VEĽKÝMI MYŠLIENKAMI.

  • Ceruzka v klasickom dizajne STABILO - šesťhran s bielymi hranami.
  • Perfektná na písanie, kreslenie, skicovanie a tieňovanie.
  • Príjemný lakovaný povrch.
  • Nelámavá tuha.
  • 3 stupne tvrdosti (2B, B, HB).
  • Ľahko sa orezáva a gumuje.

Sorry, but your browser is really old.

Try to update it or use a different one. Thanks!