Skip to main content
Suche schließen

Súťaž so STABILO na Instagrame!

July 28. 2023

Súťaž so STABILO! 

Pravidlá súťaže:

1. Tejto súťaže sa môžu zúčastniť iba obyvatelia Českej republiky a Slovenska (ľudia, ktorí majú v týchto krajinách trvalé bydlisko) a to iba raz. Zamestnanci spoločnosti Schwänhaußer Industrie Holding GmbH and Co. KG a zamestnanci pridružených spoločností sa zúčastniť nesmú.
2. Účastníkom musí byť minimálne 15 rokov, pokiaľ tomu tak nie je, môžu mať zákonného zástupcu.
3. Účasť v súťaži prostredníctvom instagramového profilu inej osoby je vylúčená.
4. Súťaž bude prebiehať od 1. 8. 10:00 do 30.9. 23:59 2023.
5. Ako sa zapojiť do súťaže? 1. Vyfoťte sa s ľubovoľným produktom STABILO, uverejnite túto fotografiu na IG do Stories (váš profil musí byť počas trvania súťaže verejný) a nezabudnite ju označiť #STABILOdoškoly.

6. Do súťaže budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí úplne splnia stanovené podmienky súťaže.
7. Vyhrá 1 náhodne vybraný človek z Českej republiky a 1 náhodne vybraný človek zo Slovenska.
8. Výhra obsahuje: každý týždeň niečo iné.

9. Rozhodnutie o výhre je konečné. Neexistuje žiadna peňažná alternatíva. Vyhlásenie prebehne po ukončení súťaže v rámci Stories na instagramovom profile www.instagram.com/stabiloczsk/ a potom budú výhercovia informovaní aj do správy na Instagrame. Na zaslanie výhry budú potrebné kontaktné údaje výhercu. Výhercovia musia na správu odpovedať do 5 pracovných dní, aby mohli získať svoju cenu.

10. Usporiadateľ odošle výhru výhercovi do 30 dní po dodaní potrebných kontaktných údajov.

11. Usporiadateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s užívaním výhier. Výhru nie je možné reklamovať.

12. Účasť v súťaži nezaväzuje k nákupu.

Prajeme veľa šťastia! :)

Úplné pravidlá nájdete na tomto odkaze: www.stabilo.com/sk/o-stabilo/pravidlasouteze/

Súťaž prebieha tu: www.instagram.com/stabiloczsk/

view more

To sa mi páči!

Sorry, but your browser is really old.

Try to update it or use a different one. Thanks!