Skip to main content
Suche schließen

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

STABILO International GmbH (dále: STABILO) je pevně odhodláno chránit osobní data. Proto, samozřejmě, striktně dodržujeme právní předpisy, které se týkají ochrany osobních dat (zejména ty z Nařízení o obecné ochraně údajů (GDPR - General Data Protection Regulation), Německého zákona o ochraně údajů (BDSG - German Data Protection Act) a Německého zákona o telemédiích (TMG - German Telemedia Act)) a uděláme vše, co je možné k zajištění ochrany Vašich osobních dat. Navíc je pro nás důležité, abyste vždy věděli, jaká data uchováváme a jak tato data využíváme. Věnujte prosím chvilku přečtení následujícího textu, který Vás informuje o způsobu, jakým zacházíme s Vašimi daty. Vyhrazujeme si právo čas od času revidovat obsah tohoto Prohlášení o ochraně dat, a to zejména k jeho adaptaci na nová právní ustanovení a technický rozvoj, abychom mohli ochranu dat zabezpečit také do budoucna. Doporučujeme proto pravidelně brát na vědomí naše informace a poznámky týkající se zpracování dat.

Toto Prohlášení o ochraně dat je aplikovatelné na existenci společnosti STABILO na internetu pod doménou: www.stabilo.com/cz a stejně tak na dalších územních STABILO webových stránkách (dále: “webová stránka”).

 

1. Zodpovědná osoba a rozsah

Zodpovědnou osobou je: STABILO International GmbH, Schwanweg 1 – 90562 Heroldsberg, Německo (níže: STABILO).

 

2. Úředník pro ochranu údajů

Naším úředníkem pro ochranu údajů je: pan Sebastian Meyer, Schwanweg 1 – 90562 Heroldsberg, Německo. Pokud budete mít jakékoliv otázky týkající se tématu ochrany dat v naší společnosti, odkažte se prosím přímo na něj. Zastihnete jej na e-mailové adrese: Datenschutz@schwan-stabilo.com

3. Obecné zásady zpracování dat

Shromažďujeme a využíváme osobní údaje od našich uživatelů v podstatě až tehdy, když je to nutné k zajištění funkční webové stránky a stejně tak k dodání našich výrobků a služeb.

3.1. Osobní data

Osobní data jsou veškeré informace vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. To zahrnuje, například, informace jako je Vaše jméno, emailová adresa, adresa, datum narození nebo Vaše telefonní číslo. Neosobní data jsou např. data ohledně počtu uživatelů webové stránky.

3.2. Zpracování osobních dat

Zpracováním osobních dat je jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny na osobních datech nebo na souborech osobních dat, a to buď automatickými prostředky jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, strukturování, uchovávání, adaptace nebo změna, vyhledávání, konzultace, využití, zveřejnění prostřednictvím přenosu, šíření nebo jiné zpřístupňování, řazení nebo kombinace, restrikce, výmaz nebo likvidace.

Osobní data prostřednictvím naší webové stránky zpracováváme pouze tehdy, pokud nám tato data poskytnete, např. vyplněním našeho kontaktního formuláře nebo zasláním e-mailu. Tato data zpracováváme k vyjmenovaným účelům nebo k účelům definovaným ve Vaší žádosti. Vaše osobní data nezveřejníme třetím stranám, pokud není uvedeno jinak zákonem nebo pokud jste nám k tomu nedali souhlas. Kromě toho můžete využít obecné informace na www.stabilo.com/cz bez odhalování Vašich osobních dat.

Vaše osobní data zpracováváme zejména:

3.2.1. Kontaktní formulář

Na našem webu Vám nabízíme možnost kontaktovat nás prostřednictvím námi poskytnutého kontaktního formuláře. V podstatě, abychom mohli odpovědět na Váš dotaz nebo vyhovět Vašemu požadavku, budeme potřebovat, abyste nám poskytli následující data: Vaši e-mailovou adresu, Vaši zemi a stejně tak Vaše křestní jméno a příjmení. Můžete se svobodně rozhodnout, zda nám tyto informace chcete poskytnout. Bez těchto informací avšak nebudeme schopni Vaši otázku zodpovědět nebo na Váš požadavek zareagovat. Účelem specifikace těchto dat je přiřadit Vaši otázku nebo Váš požadavek a odpovědět Vám. Jakmile na Vaši otázku nebo požadavek zareagujeme, Vaše osobní data budou smazána. Jakékoliv další uchovávání se ale uskuteční, pokud je vyžadováno zákonem.

Zpracování dat popsané v textu výše je provedeno podle článku 6 (1) písm. b) a článku 6 (1) písm. f) GDPR.

3.2.2. Žádosti o zaměstnání

Pokud máte zájem o naši nabídku zaměstnání, můžete nám poslat e-mail s Vaší žádostí na e-mailovou adresu: jobs.cz@stabilo.com nebo poštou na naši poštovní adresu: Schwan-STABILO ČR, s.r.o. Personální oddělení Tovární 7, 381 01 Český Krumlov. Ujišťujeme Vás, že Vaše osobní data zpracujeme pouze k účelům uskutečnění procesu žádosti o zaměstnání. Vaše osobní data budou uchovávána po dobu 6 měsíců po ukončení procesu žádosti o zaměstnání.

Zpracování dat popsané v textu výše je provedeno podle článku 6 (1) písm. b) a článku 6 (1) písm. f) GDPR.

3.3.  Právní základ

CShromažďování a zpracovávání Vašich osobních dat probíhá obecně na základě Vašeho souhlasu. Zpracování dat by mělo být uskutečněno na základě Vašeho souhlasu, právní základ pro toto zpracování dat je článek 6 (1) písm. a) GDPR. Může nastat výjimka, pokud získání souhlasu není možné a/nebo je povoleno zákonem. Pokud je zpracování Vašich dat nezbytné k plnění smlouvy, jejíž stranou datový subjekt je, nebo k podniknutí kroků na žádost datového subjektu před uzavřením smlouvy, právní základ pro toto zpracování dat je článek 6 (1) písm. b) GDPR. Pokud je zpracování Vašich osobních dat nutné k dodržování zákonné povinnosti, které my jako kontroloři podléháme, právní základ pro toto zpracování dat je článek 6 (1) písm. c) GDPR.

Pokud je zpracování Vašich osobních dat nutné pro účely legitimních zájmů námi sledovaných, krom toho, kde jsou takovéto zájmy překročeny zájmy nebo základními právy a svobodami datového subjektu, které vyžadují ochranu osobních dat, právní základ pro toto zpracování dat je článek 6 (1) písm. f) GDPR.

 

4. Cookies

Níže popisujeme zpracování operací spojených s využitím cookies, sessions a logfiles.

4.1.  Využití cookies, sessions a logfiles

Cookie je malý textový soubor uložený v mezipaměti Vašeho prohlížeče a umožňuje analýzu Vašeho využití naší webové stránky a/nebo zajišťuje funkčnost webové stránky. Dále naši partneři využívají cookies k vyhodnocování chování uživatele k reklamním účelům (sociální cílení). Session je jednotlivá session, která bude po krátkou dobu uložena na našem serveru. Logfiles jsou tvořeny serverem a uchovávány námi. Obsahují automaticky generované logs všech nebo specifické aktivity procesů v počítačovém systému.

4.2. Data shromažďovaná pomocí cookies

Až na IP adresu nebudou v cookies, sessions a logfiles uchovávána žádná osobní data. Navíc, tyto soubory nemohou přenášet viry, provádět počítačovou špionáž nebo odesílat nedetekované e-maily. Každý webový server také může číst pouze taková cookies, jaká si sám umístil.

Následující data jsou automaticky shromažďována prostřednictvím cookies, sessions a logfiles, když si spustíte náš web:

 • Vaše internetová adresa (IP adresa) / název hostitele
 • druh agenta/prohlížeče a verze
 • Wweb, ze kterého přicházíte (referenční URL)
 • použitý operační systém
 • stránky zobrazené na našem webu
 • datum a čas přístupu
 • session (pro registrované uživatele)
 • session ID (pro registrované uživatele)

Tato data jsou uchovávána odděleně od dat, která jste nám poskytli a nejsou propojena s dalšími osobními daty. Data zpracována podle 4.2. jsou zpracována ke statistickým účelům, a to k optimalizaci našeho webu a naší nabídky.

4.3. Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webový analytický servis od Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google"). Google analýzy používají cookies k umožnění analýzy Vašeho využívání našeho webu

Informace o Vašem využití našeho webu generované prostřednictvím cookies jako např. čas, místo a frekvence využívání webu jsou obvykle přenášeny na Google server v USA a jsou zde uloženy. Při využívání Google analýz nesmí být opomenuto, že na rozdíl od IP adresy Google zpracovává další osobní data. Buďte prosím informováni, že takové informace mohou být přenášeny Googlem třetím stranám, pokud je to vyžadováno zákonem nebo pokud Google smluvně zaváže třetí strany takováto data zpracovávat.

Google použije informace shromážděné pomocí cookies k hodnocení Vašeho využití webu, aby pro nás mohl sestavovat zprávy o webových aktivitách a poskytovat doplňkové služby spojené s webem a používáním Internetu. Google nespojí Vaši IP adresu s dalšími osobními daty shromážděnými Googlem.

Máte možnost Googlu zabránit získávat a zpracovávat data generovaná cookies a data vztažená k Vašemu užívání našeho webu (včetně Vaší IP adresy) stažením a instalací prohlížečového pluginu (zapojení) od Googlu. Více informací o Opt-out funkci Google analýz najdete na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en . Buďte prosím informováni, že v takovémto případě Vám nebudou k dispozici veškeré funkce tohoto webu.

Toto zapojení zabraňuje Google analýzám podávat informace o Vaší návštěvě stránky. Toto zapojení nezabraňuje jakýmkoliv dalším analýzám.

Mějte prosím na paměti, že nemůžete používat prohlížečový plug-in popsaný výše během návštěvy našeho webu prostřednictvím prohlížeče mobilního zařízení (smartphonu nebo tabletu). Když používáte mobilní zařízení, můžete Google analýzám zabránit, aby zachytily Vaše uživatelská data kliknutím na tento link: deactivate Google Analytics.

Kliknutím na tento link se do Vašeho prohlížeče umístí tzv. Opt-out cookie. To Google analýzám zabrání podávat informace o Vaší návštěvě stránky. Mějte prosím na paměti, že Opt-out cookie platí pouze pro tento prohlížeč a pouze pro tuto doménu. Pokud v tomto prohlížeči smažete cookies, bude smazáno i Opt-out cookie. K opětovnému zabránění Google analýzám zachycovat data musíte znovu kliknout na tento link. Opt-out cookie lze také využít jako alternativy k plug-inu viz výše, pokud ve Vašem počítači použijete prohlížeč.

K zajištění nejlepší možné ochrany Vašich osobních dat byly Google analýzy rozšířeny kódem “anonymní IP” na tomto webu. Tento kód způsobuje smazání posledních 8 bitů IP adres a IP adresa je tím pádem shromažďována anonymně (tzv. IP-maskování). Vaše IP adresa bude Googlem v zásadě zkrácena, a to ještě před přenosem mezi členskými státy Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Evropského hospodářského prostoru a bude tedy anonymní. Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa přenesena na Google server v USA a zde také zkrácena.

4.4. Facebook Pixel

Tento web používá Facebook Pixel od „Facebooku“ (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA). Facebook zobrazuje reklamy uživatelům, kteří navštívili naše weby a online služby a zajímají se o konkrétní nabídku. Prostřednictvím Facebook Pixelu na našem webu se uskutečňuje přímé spojení se servery Facebooku. Facebook k těmto analýzám využívá cookies. Facebook dostává informace, že jste navštívili náš web a přiřazuje tyto informace k Vašemu osobnímu facebookovému účtu. Nemáme žádný vliv na rozsah a typ informací, a to včetně Vašich osobních dat, která jsou přenášena na Facebook. Více informací týkajících se Vašich práv a možností ochrany Vašich dat najdete na webové stránce se zásadami ochrany osobních údajů na Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy. My sami tato data na Facebook nepřenášíme. Více informací najdete na: https://www.facebook.com/policy.phphttps://www.facebook.com/help/186325668085084.

4.5 Prevence cookies

Pokud máte námitky k používání cookies, sessions a logfiles, můžete blokovat nebo omezit jejich využití ve Vašem prohlížeči. Nicméně, nelze vyloučit, že v tomto případě zřejmě nebudete moci na našich webových stránkách využívat individuální funkce.

Po uzavření Vašeho prohlížeče jsou vymazána session-cookies, ostatní cookies jsou vymazána po uplynutí jednoho roku. Cookies od našich partnerů, např. Googlu (4.3) jsou vymazána po maximálně 24 měsících. Používání cookies Googlem můžete deaktivovat pomocí návštěvy deaktivační stránky Googlu. Alternativně můžete deaktivovat využívání cookies třetích stran pomocí návštěvy deaktivační stránky síťové iniciativy.

4.6. Právní základ

Činnosti zpracovávání popsané výše jsou nezbytné k účelům legitimních zájmů námi sledovaných. Právní základ pro toto zpracování dat je článek 6 (1) písm. f) GDPR.

 

5. Bezpečnost dat a preventivní opatření

Zavazujeme se k ochraně Vašeho soukromí a k péči o Vaše důvěrná osobní data. Abychom zabránili jakékoliv manipulaci, ztrátě nebo zneužití Vašich dat námi uchovávaných, přijímáme rozsáhlá technická a organizační bezpečnostní opatření, která jsou pravidelně přezkoumávána a adaptována na technologický rozvoj. Intenzivní školení našich zaměstnanců a jejich povinnost zajistit bezpečnost údajů zajišťují, že Vaše osobní data jsou považována za důvěrná.

5.1. Zodpovědnost uživatele

Naléhavě Vás žádáme, abyste také přijali veškerá možná opatření k ochraně Vašich dat během práce na Internetu. Vlivem struktury Internetu pro nás není možné zajistit, aby třetí strany, které nejsou zahrnuty do rozsahu naší zodpovědnosti, přijímaly identická opatření týkající se soukromí a bezpečnosti. Případně pokud osobní data nejsou šifrována nebo jsou zasílána e-mailem, mohou být viděna nebo čtena třetími stranami. Na to nemáme žádný vliv. Je zodpovědností uživatele chránit svá data šifrou nebo jinými způsoby.

5.2. Encryption, šifrování

K šifrování Vašich dat na všech webech, které vyžadují poskytování osobních dat, používáme SSL (Secure Sockets Layer). SSL šifrování Vaše data před předáním na náš server maskuje, a to takovým způsobem, že jej třetími stranami nelze rozklíčovat. To chrání bezpečnost Vašich osobních dat.

5.3. Technická bezpečnostní opatření ve společnosti STABILO:

 • Šifrování přenosu citlivých dat SSL certifikáty od dotSource, Goethestraße 1, 07773 Jena, Německo.
 • Bezpečnost serveru: firewall systém chrání naše servery před útoky.
 • Vnitřní bezpečnostní systém a autorizační koncepce zajišťují, že Vaše citlivá data nejsou přístupná našim zaměstnancům, pokud nemají speciální autorizaci.


6. Poskytovatelé služeb zpracovávajících osobní data

Zaměstnáváme poskytovatele služeb, kteří zpracovávají osobní data v našem zastoupení a pouze na základě našich pokynů. Poskytovatelé služeb musí dodržovat veškeré předpisy o ochraně dat a data zpracovávat v souladu s našimi instrukcemi. Naši poskytovatelé služeb byli pečlivě vybráni a přístup do Vašich osobních dat získávají pouze do té míry a po dobu nezbytně nutnou k uskutečnění jejich služeb.

Poskytovatelé služeb ve třetích zemích jako je např. USA a země vně Evropského hospodářského prostoru jsou předmětem předpisů k ochraně dat, které nechrání osobní data ve stejné míře jako v Evropské unii. Pokud bychom měli Vaše osobní data zpracovávat v zemích, které neposkytují tak vysokou úroveň soukromí údajů jako v Evropské unii, potom zajistíme pomocí smluvních předpisů a dalších nástrojů, že Vaše osobní data budou bezpečně a adekvátně chráněna.

 

7. Doba uchovávání

Vaše data budou uchovávána pouze po tu dobu, kterou vyžaduje zákon. Vaše data budou smazána, pokud jste si stáhli souhlas ke zpracování Vašich dat nebo byl splněn účel zpracování Vašich dat nebo pokud již zpracovávání není z jakýchkoliv legálních důvodů legitimní. Jakákoliv retenční doba (tj. doba uchovávání) vyžadovaná zákonem zůstává nedotčena. Během statutární retenční doby Vaše data nebudou zpracovávána k jiným účelům.

 

8. Dotčená práva

Z GDPR pro Vás jako pro dotčenou osobu vyplývají následující práva, pokud jde o zpracování Vašich osobních dat:

8.1. Právo přístupu

Podle článku 15 GDPR můžete požadovat informace o Vašich osobních datech námi zpracovávaných. Zejména můžete požadovat informace o zdroji dat, příjemcích těchto dat nebo kategoriích příjemců a stejně tak o účelech zpracovávání.

8.2. Právo námitky

Pokud je zpracovávání Vašich osobních dat založeno na Vašem souhlasu, můžete k tomuto zpracovávání vznést do budoucna námitky, a to kdykoliv a bez uvedení důvodu. Učinit tak můžete na e-mailové adrese: info@stabilo.com nebo v dopise: STABILO International GmbH, Schwanweg 1 – 90562 Heroldsberg, Germany.

8.3. Právo na opravu

Podle článku 16 GDPR můžete okamžitě žádat opravu chyby nebo kompletaci Vašich osobních údajů námi uchovaných.

8.4. Právo výmazu nebo omezení

Podle článku 17 GDPR můžete zažádat o výmaz Vašich osobních údajů námi uchovaných. Osobní údaje budou vymazány během 7 pracovních dnů od Vaší žádosti. Jakákoliv retenční doba (tj. doba uchovávání) vyžadovaná zákonem zůstává nedotčena. Pokud Vaše data nemohou být vlivem této retenční doby vymazána, může být aplikována pouze restrikce zpracovávání. Po výmazu Vašich dat nemůže být uděleno žádné přístupové právo.

8.5. Právo na přenositelnost dat

Podle článku 20 GDPR můžete požadovat zpět Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli - ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu - nebo můžete požadovat přenos na jinou zodpovědnou osobu, a to do té doby, dokud je to technicky možné.

8.6. Právo na zrušení

Podle článku 7 (3) GDPR můžete zrušit Váš jednou udělený souhlas daný nám, a to kdykoliv. Výsledkem nám nebude dovoleno do budoucna pokračovat ve zpracovávání dat na základě tohoto souhlasu. V tomto případě nebudete moci v plném rozsahu využívat online servis naší společnosti.

8.7. Uplatňování příslušných práv

K uplatnění výše zmíněných práv nás prosím kontaktujte na e-mailu: info@stabilo.com nebo na adrese: STABILO International GmbH, Schwanweg 1 – 90562 Heroldsberg, Germany. Vaše osobní údaje (případně Váš e-mail, jméno a telefonní číslo) budou využity k zodpovězení Vašich otázek nebo k reakci na Váš zájem.Tato data budou odstraněna, pokud již nebude nutné je uchovávat; v případě statutární retenční doby může být zpracovávání pouze limitováno.

 

9. Stížnost na orgán dozoru
Podle článku 77 GDPR máte právo stěžovat si na orgán dozoru. Pravidlem je, že orgán dozoru můžete kontaktovat v obvyklém místě Vašeho pobytu, na Vašem pracovišti nebo v centrále naší společnosti.

 

 

Sorry, but your browser is really old.

Try to update it or use a different one. Thanks!