Skip to main content
Suche schließen

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI

A STABILO International GmbH (a továbbiakban együttesen: „STABILO“, „mi“ vagy „minket“) üdvözli a weboldalán, és örömmel veszi a termékei iránti érdeklődését. A STABILO International GmbH üzemelteti jelen weboldalt és a hozzá kapcsolódó országos STABILO weboldalakat (együtt: „a weboldal“), illetve kezeli az ezen a weboldalon lévő információkat és anyagokat (a továbbiakban: „tartalmak“).

A STABILO International GmbH arra kéri, hogy a weboldal használata előtt alaposan olvassa el a felhasználási feltételeket. A weboldal és/vagy egyes oldalaihoz való hozzáféréssel kijelenti, hogy feltétel nélkül egyetért a lenti felhasználási feltételekkel. Amennyiben nem ért egyet ezekkel a felhasználási feltételekkel, úgy nem használhatja a weboldalt.

 

1.1. Védelmet nyújtó jogok és alkalmazási kör

Ettől eltérő rendelkezés hiányában az adatbázis valamennyi tartalmához – beleértve a szövegeket, képeket, ábrákat, hangokat, videókat és animációs fájlokat, valamint terveket – fűződő mindennemű szerzői jog és egyéb védelmet nyújtó jog a STABILO International GmbH, vagy a weboldalon megemlített beszállító tulajdonát képezi. A STABILO International GmbH engedélyezi az ön számára, hogy a következő feltételekkel használja a weboldalt: felkeresheti a weboldalt személyes használat céljából, illetve kinyomtathatja a weboldal tartalmát a weboldal felkeresésének bizonyítékaként. A STABILO International GmbH előzetes, kifejezett, írásos engedélye nélkül nem engedélyezett a weboldal, illetve tartalmának bármilyen egyéb használata, különösen a módosítása, másolása, engedményezése, újrafelhasználása, továbbítása, tárolása, közzététele vagy azokból alkotások létrehozása, annak más weboldalba való beágyazása, vagy a weboldal vagy tartalmainak reprodukálása (hivatkozásokkal vagy egyéb más módon).

A weboldalhoz való hozzáférés nem foglalja magába és nem teszi lehetővé a STABILO International GmbH bármely bejegyzett márkajelzésének vagy szolgáltatási védjegyének használatát; nem jelent engedélyt vagy használati jogot a szerzői jogokkal, szabadalmakkal, márkajelzésekkel vagy szolgáltatási védjegyekkel kapcsolatban jelen weboldalt illetően.

 

1.2. Felelősségkorlátozás

Ezek a tartalmak kizárólag nem kötelező érvényű információkat jelentenek.

A STABILO International GmbH a lehető legnagyobb gonddal hozta létre és működteti ezt az adatbázist. Ennek ellenére a STABILO International GmbH nem nyújthat garanciát és nem vállalhat felelősséget jelen weboldal tartalmát és információit illetően. A STABILO International GmbH többek között nem felelős az aktualitásáért, a rendelkezésre állásáért, a pontosságáért, a minőségéért, harmadik felek jogainak tiszteletben tartásáért, adatveszteségekért, a vírusmentességért stb. Hacsak a törvények másképpen nem írják elő, a STABILO International GmbH nem felelős a másodlagos kötelezettségek megsértéséért, az üzleti siker elmaradásáért, az elmaradt haszonért, illetve a közvetlen és következményes károkért. A fenti felelősségkorlátozás nem vonatkozik a testi épséget és az életet fenyegető károkra, a szándékosságra vagy a súlyos gondatlanságra a STABILO International GmbH részéről.

 

1.3. Adatok és információk továbbítása

Kérjük, ne küldjön a STABILO International GmbH részére bizalmas vagy szerzői joggal védett információt, mint például üzleti elképzelések, termékötletek, koncepciók, szaktudás, műszaki dokumentáció vagy képek és MP3-as felvételek (együttesen: „információ“).

Az ilyen jellegű információk elküldésével egy időben kijelenti, hogy megerősíti,

  • hogy az információ nem bizalmas és nem áll szerzői jogi védelem alatt, és a STABILO International GmbH-nak bármilyen módon és/vagy bármilyen céllal, bármikor, korlátozások nélkül jogában áll felhasználnia és hasznosítani ezt az információt;
  • hogy a STABILO International GmbH semmiféle kötelezettséggel nem tartozik ön felé abban az esetben, ha felhasználja az információt és ön nem tesz jogi intézkedéseket a STABILO International GmbH-val szemben az információk felhasználása miatt;
  • hogy a STABILO International GmbH-nak küldött információkhoz fűződő jogai nem korlátozottak, és kártalanítja a STABILO International GmbH-t harmadik felek által a STABILO vállalattal szemben bármilyen jog érvényesítése esetén, amely összefügg az információk továbbításával és/vagy felhasználásával, és hogy megtéríti a STABILO International GmbH valamennyi felmerült kárát;
  • hogy mindent megtett annak érdekében, hogy a továbbított információ ne tartalmazzon számítógépes vírusokat vagy egyéb szennyeződéseket, kódolást vagy utasításokat, amelyek módosíthatnák, károsíthatnák vagy instabillá tehetnék a STABILO International GmbH weboldalát, számítógépes rendszerét vagy hálózatát.

Tilos illegális, jogellenes, fenyegető, rágalmazó, trágár, botrányos, lázító jellegű, pornográf, illetve büntetendő dokumentumokat, információt, tájékoztatást, képeket vagy MP3-as felvételeket elhelyezni vagy elküldeni, illetve továbbítani a STABILO International GmbH-nak.

A STABILO International GmbH minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy biztonságos környezetet biztosítson az elektronikus úton továbbított adatainak. Bár a STABILO International GmbH gondoskodik bizonyos mértékű titkosításról, nem tudja garantálni az adatai teljes biztonságát. Ezért bizonyos mértékű kockázattal jár, ha az adatait vagy információit továbbítja erre a weboldalra. A STABILO International GmbH nem felelős a weboldalra vagy onnan továbbított információ biztonságáért. Ön a fentieket elfogadja és kifejezetten tudomásul veszi a jelen weboldal használatával továbbított információkat és adatokat érintő biztonsági kockázatokat.

 

1.4. Védelmet nyújtó jogok

Ettől eltérő rendelkezés hiányában a STABILO International GmbH weboldalán szereplő valamennyi végjegy szerzői jogi védelem alatt áll. A hattyú, a STABILO név, a STABILO embléma (logó), az ezen a weboldalon megjelenő bármely egyéb kereskedelmi vagy szolgáltatási védjegy (pl. BIONIC) és valamennyi dizájnelem a STABILO International GmbH szellemi tulajdonát képezi. A STABILO International GmbH márkajelzései vagy szolgáltatási védjegyei előzetes írásos engedély nélkül nem használhatóak hivatkozásként (hyperlink). A márkajelzések és szolgáltatási védjegyek jogosulatlan használata tilos. A weboldalhoz való hozzáférés nem foglalja magában a STABILO International GmbH bármely márkajelzésének vagy szolgáltatási védjegyének használatát és jelen weboldal használata nem biztosít engedélyt vagy használati jogot a márkajelzéseket és/vagy szolgáltatási védjegyeket illetően.

 

1.5. Felülvizsgálat

A STABILO International GmbH fenntartja magának a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül felülvizsgálja, visszavonja, illetve teljesen vagy részben korlátozza a jelen weboldalhoz való hozzáférést.

 

1.6. Hivatkozások harmadik felek weboldalaira

Jelen weboldal tartalmazhat hivatkozásokat más weboldalakra. A STABILO International GmbH nem tartozik felelősséggel olyan anyagokért, amelyeket harmadik feleknek a jelen weboldalon hivatkozott weboldalain hoztak létre vagy tettek közzé, illetve harmadik felek olyan termékeiért, amelyekre hivatkoznak ezeken a weboldalakon. A STABILO International GmbH-nak nincs befolyása harmadik feleknek a jelen weboldalon hivatkozott vagy azzal kapcsolatban álló weboldalakon létrehozott vagy közzétett anyagokra és nem vállal felelősséget azokért. Az ilyen jellegű hivatkozások semmi esetre sem jelentik, hogy a STABILO International GmbH jóváhagyja ezeket a weboldalakat vagy a rajtuk bemutatott termékeket vagy szolgáltatásokat.

 

1.7. A felhasználási feltételek változása

A STABILO International GmbH fenntartja magának a jogot, hogy belátása szerint bármikor módosítsa jelen felhasználási feltételeket, illetve törölje egyes részeit. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze jelen weboldalt a módosítások nyomon követése érdekében. Amennyiben jelen feltételek módosítása után is folytatja a STABILO International GmbH weboldal használatát, az a módosított felhasználási feltételek elfogadását jelenti.

 

2. ADATVÉDELMI SZABÁLYOK

Az adatvédelemmel kapcsolatos valamennyi információt megtalálja itt.

 

3 GARANCIA

Jelen weboldalt a lehető legnagyobb gonddal hoztuk létre. Ennek ellenére a STABILO nem tudja garantálni, hogy a weboldalon szerelő valamennyi információ pontos és helyes. A STABILO nem nyújt biztosítékot és garanciát a többi weboldallal kapcsolatban sem, amelyek elérhetőek a STABILO weboldaláról. Ha egy olyan weboldalhoz fér hozzá, amely nem a STABILO weboldala, az független weboldalnak számít, amelynek a tartalma nem áll az ellenőrzésünk alatt. Ez akkor is érvényes, ha a weboldalon megtalálható a STABILO logója. Kötelességünknek tekintjük, hogy biztosítsuk, hogy az ön által használt alkalmazások ne tartalmazzanak vírusokat, féregprogramokat, Trójai programokat és egyéb kártékony jellegű elemeket. A STABILO nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek nem közvetlenül vagy közvetve jelen weboldal vagy egy hivatkozott weboldal használatából erednek, kivéve, ha a STABILO részéről szándékosság vagy súlyos gondatlanság okozta a kárt. Nem vállal továbbá felelősséget elmaradt haszonért, a tevékenység felfüggesztéséért, programok vagy az információs rendszerében lévő egyéb adatok elvesztéséért.

 

4 ENGEDÉLYEK

A STABILO weboldalán szereplő márkanevek, szerzői jogok és szabadalmak szellemi tulajdona védve van. Jelen weboldal nem biztosít engedélyt a STABILO vagy harmadik felek szellemi tulajdonjogainak használatára.

 

5 ALKALMAZANDÓ JOG, JOGHATÓSÁG

A jelen weboldallal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetében kizárólag a német jog alkalmazandó. A STABILO International GmbH székhelye szerinti joghatóság kerül kikötésre.

 

©Szerzői joggal védve, 2017, STABILO International GmbH, Heroldsberg, Németország

Minden jog fenntartva.

Sorry, but your browser is really old.

Try to update it or use a different one. Thanks!