Skip to main content
Suche schließen

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

A STABILO cégcsoport(az alábbiakban: STABILO) erőteljesen elkötelezett az adatvédelem iránt. Ezért, természetesen, mi is szigorúan tartjuk magunkat az adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó jogszabályokhoz (különös tekintettel a következőkre: a GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet), a BDSG [Német Adatvédelmi Törvény] és a TMG [Német Tele-média Törvény]), és lehetőség szerint mindent megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk az adataik védelmét. A fentieken kívül még az is fontos számunkra, hogy Önök minden esetben tisztában legyenek azzal, hogy milyen adatokat tárolunk, és hogyan használjuk fel azokat. Legyenek szívesek néhány percet rászánni az alábbi szöveg elolvasására, ami tudatja Önökkel, hogyan bánunk az adataival. Fenntartjuk a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat időről időre történő felülvizsgálatára, különös tekintettel annak az új jogszabályoknak és az új technikai vívmányoknak való megfeleltetése érdekében azért, hogy a jövőben is biztosítani tudjuk az adatok védelmét. Ennek következtében azt tanácsoljuk, hogy rendszeresen olvassák el az általunk az adatfeldolgozásra vonatkozóan meg küldött információkat és megjegyzéseket. 

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat a STABILO-nak a www.stabilo.com/hu domain név alatt történő internetes megjelenésére, és a STABILO weboldalaira vonatkozik (a továbbiakban: “weboldal”)


1.    Adatkezelő és elérhetőségei

A felelős személy: a STABILO International GmbH, Schwanweg 1 – 90562 Heroldsberg, Németország (a továbbiakban: “STABILO”).


2.    Adatvédelmi tisztviselő 

Az Adatvédelmi Tisztviselőnk: Sebastian Meyer úr, Schwanweg 1 – 90562 Heroldsberg, Németország. Ha a cégünk esetében az adatvédelmi témákkal kapcsolatban kérdéseik vannak, szíveskedjenek az Adatvédelmi Tisztségviselőnkhöz fordulni. Őt az alábbi e-mail címen lehet elérni: Datenschutz@schwan-stabilo.com

3.    Az adatfeldolgozás általános alapelvei 

Alapvetően a felhasználóink személyes adatait csak abban az esetekben gyűjtjük és használjuk, ha erre weboldal működése érdekében szükség van, illetve ha a tartalmakat és a szolgáltatásokat nyújtunk.

3.1.    Személyes adatok

A személyes adatok magukba foglalják mindazokat az információkat, amelyek egy beazonosítható, illetve beazonosított természetes személyre vonatkoznak. Ebbe a kategóriába, egyebek mellett, bele tartoznak az alábbiak: az Önök neve, e-mail címe, lakcíme, születési dátuma, illetve telefonszáma. A nem személyes adatok kategóriájába tartoznak például az egy adott web-oldalt használók számát mutató adatok. 

3.2.    A személyes adatok feldolgozása 

A személyes adatok feldolgozása azt a műveletet, illetve azokat a műveleteket jelenti, amit, illetve amiket a személyes adatokon, avagy a személyes adatok egy csoportján hajtunk végre, függetlenül attól, hogy automatizált eszközökkel, így például adatgyűjtéssel, adatrögzítéssel, adat-szervezéssel, adat-szerkesztéssel, adat-tárolással, adaptálással, vagy adat-módosítással, illetve adatkinyeréssel, konzultációval, felhasználással, átvitel révén megvalósuló nyilvánosságra hozatallal, megosztással, vagy más módon végezzük azt, vagy hozzáférhetővé tesszük, csoportosítjuk, töröljük, avagy megsemmisítjük azokat.

A weboldalunkon keresztül csak abban az esetben dolgozzuk fel a személyes adatokat, ha Önök biztosítják számunka ezeket az adatokat, például, ha kitöltik a kapcsolat-felvételi adatlapot, vagy e-mailt küldenek nekünk. A fenti adatokat csak a megadott cél(ok) érdekében, vagy az Önök kérelmében meghatározott célból dolgozzuk fel. Harmadik félnek nem adjuk ki a személyes adatait, kivéve, ha a jogszabályok másképp rendelkeznek, vagy ha Önök a hozzájárulásukat adták ehhez. A www.stabilo.com/hu címen található általános információkat anélkül tudják felhasználni, hogy közölnék a személyes adataikat. 

3.3.    Jogi alapok 

Általánosságban az adataik gyűjtése és feldolgozása az Önök hozzájárulásával történik. Abban az esetben, ha az adatfeldolgozás a jóváhagyásukkal történik, akkor ennek az adatfeldolgozásnak a jogi alapja a GDPR 6 cikkely (1) bekezdés. Kivételt jelenthet ez alól az olyan eset, amikor nincs lehetőség a jóváhagyás megszerzésére, vagy ha az adatgyűjtést, illetve az adatfeldolgozást a jogszabályok lehetővé teszik. Ha az adatfeldolgozásra egy olyan szerződés teljesítéséhez van szükség, amiben az adat birtokosa részes fél, vagy azért, hogy az adat birtokosának kérésére megtegyük a szerződés megkötéséhez szükséges előkészítő lépéseket, akkor az ilyen adatfeldolgozás jogszabályi alapját a GDPR 6 cikkely (1) bekezdés b pontja képezi. Ha a személyes adatai feldolgozására azért van szükség, hogy eleget tegyünk annak a jogi kötelezettségnek, ami ránk, mint felügyelőre hárul, akkor az ilyen adatfeldolgozás jogi alapja a GDPR 6 cikkely (1) bekezdés c pontja. 

Abban az esetben, ha a személyes adatinak a feldolgozása a mi jogos érdekeink érvényesítését szolgálja, kivéve, ha a fent nevezett érdekeket felülírják az adat birtokosának azon érdekei, illetve alapvető jogai, és szabadságjogai, amelyek megkövetelik a személyes adatainak a védelmét, akkor az ilyen adatfeldolgozás jogi alapja a GDPR 6 cikkely (1) bekezdés f pontja. 

4.    Kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

4.1.    Kapcsolat felvételi nyomtatványon felvett adatok 

A weboldalunkon felajánljuk Önöknek azt a lehetőséget, hogy felvegyék velünk a kapcsolatot az általunk biztosított kapcsolat felvételi nyomtatvány segítségével. Alapvetően a kérdéseik, illetve kéréseik megválaszolásához meg kell adniuk az alábbi adataikat: az e-mail címük, az ország neve, és a vezeték és keresztnevük. Önök szabadon dönthetnek arról, hogy meg kívánják-e adni ezeket az információkat, vagy sem. A fenti információk hiányában azonban nem tudjuk megválaszolni a kérdéseiket, illetve nem tudjuk teljesíteni a kéréseiket. A fent említett adatok megadásának a célja az, hogy ki tudjuk osztani az illetéseknek a kérdéseiket, illetve kéréseiket, és tudjunk azokra válaszolni, vagy teljesíteni tudjuk azokat. Amint megválaszolásra került a kérdésük, illetve teljesítve lett a kérésük, töröljük a személyes adataikat. Azonban – ha a jogszabályok megkövetelik – tovább tárolhatjuk a személyes adataikat. 

A megadott adatok alapján a kérdések és a feladtok kiosztásra kerülnek a Stabilo cégcsoporton belül és az Ön adatait a megfelelő szervezethez továbbítjuk. Magyarországon ez a szervezet a STABILO International GmbH Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1033 Budapest, Szőlőkert köz 7.).

A fentiekben bemutatott adatfeldolgozás a GDPR 6 cikkely (1) bekezdés b és 6 cikkely (1) bekezdés f pontjai szerint történik.  

4.2.    Sütik

Az alábbiakban bemutatjuk a sütik, naplófájlok és session-ök (információtárolási módszer) használatához kapcsolódó feldolgozási műveleteket. 

4.2.1.    A sütik, naplófájlok és session-ök használata  

A süti olyan, a böngésző cache-jében (átmenti tároló, raktár) tárolt kisméretű szöveges fájl, aminek segítségével elemezni lehet az Ön web-oldal használatát, és/vagy ami biztosítja a web-oldal funkcionalitását. Továbbá, a partnereink a sütiket reklám célokból (szociális medián keresztül megvalósuló megcélzás) a felhasználók viselkedésének értékelésére használják. A session olyan egyedi session, amit a szerverünk rövid ideig őriz meg. A naplófájlokat a szerver hozza létre, és mi tároljuk. Ezek a számítógépes rendszeren végzett feldolgozásokra vonatkozó összes, avagy egyes specifikus tevékenységek automatikusan generált logjait, vagyis naplóit tartalmazzák.

4.2.2.    A sütik által gyűjtött adatok 

Az IP címen kívül a sütik, a process-ek, illetve a naplófájlok nem tárolnak személyes adatokat. Továbbá, ezek a fájlok nem tudnak sem vírusokat, sem spy-okat (kémek) továbbítani a számítógépükre, és nem tudnak észrevétlenül e-maileket sem küldeni. Ezen túlmenően, mindegyik web szerver csak azokat a sütiket tudja elolvasni, amiket saját maga helyezett el. 
Az alábbi adatokat automatikusan gyűjtik a sütik, a session-ök, és a naplófájlok akkor, ha bejelentkezik a web-oldalunkra:

 • Az Internetes címe (IP címe) / gép név (állomásnév)
 • Ágens/böngésző típus és verzió 
 • Az a weboldal, ahonnan beazonosították (azonosító URL)
 • A használt operációs rendszer 
 • A weboldalunkon megtekintett oldalak 
 • A hozzáférés dátuma és időpontja 
 • Session (a regisztrált felhasználók esetében)
 • A Session ID (a regisztrált felhasználók esetében)

Ezeket az adatokat az Önök által megadott adatoktól elkülönítve tároljuk, és nem állnak kapcsolatban más személyes adatokkal. A 4.2. szerint feldolgozott adatok statisztikai célokból kerülnek feldolgozásra, a weboldalunk és a kínálatunk optimalizálása érdekében. 

4.2.3.    Google Analytics

Ez a weboldal a Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország („Google”) Google Analytics-et használja, ami a Google webes elemző szolgátlatása. A Google Analytics sütiket használ annak elemzésére, hogy Ön hogyan használja a weboldalunkat.  

A sütik által generált információ (például, idő, hely és gyakoriság) arról, hogy Ön hogy használja a mi weboldalunkat, általában átkerül egy, az Egyesült Államokban található Google szerverre, ahol az információkat tárolják. A Google Analytics használata során nem kizárt, hogy az IP címen kívül a Google más személyes adatot is feldolgoz. Szíves tudomásukra hozzuk, hogy ezeket az információkat a Google átadhatja harmadik feleknek akkor, ha ezt a jogszabályok megkövetelik, vagy ha a Google harmadik felekkel köt szerződést ezeknek az adatoknak a feldolgozására. 

A Google a sütik által begyűjtött információkat az Ön weboldal használatának az értékelésére használja fel abból a célból, hogy számunkra jelentést készítsenek a weboldalon folyó tevékenységekről, és a weboldal, illetve az Internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtsanak. A Google szerint a Google nem hozza összefüggésbe az Önök IP címét a Google által begyűjtött egyéb személyes adatokkal.  

Önöknek lehetősége van arra, hogy megakadályozzák a Google-t a sütik által generált, és a weboldalunk használatával (beleértve az Önök IP címét) kapcsolatos adatok megszerzésében és feldolgozásában a Google által biztosított web-böngésző (browser plug-in) letöltésével és installálásával. A Google analitika elutasítási (Opt-out) funkciójáról további információt találnak az alábbi címen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Fontos tudniuk, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a weboldalnak nem minden funkció lesz elérhető az Önök számára. 

Ez a plug-in (kiegészítő szoftver modul) megakadályozza a Google Analytics-et abban, hogy információt szolgáltasson Önnek az oldal (site) látogatásáról. Ez a plug-in viszont az egyéb elemzések elvégzését nem gátolja. 

Fontos tudniuk, hogy a fentiekben bemutatott web-böngészőt nem használhatják akkor, ha a weboldalunkra egy mobil eszköz (okos telefon, vagy táblagép) böngészőjével lépnek be. Mobil eszköz használatakor úgy tudják megakadályozni a Google Analytics-et a felhasználási adatainak a megszerzésében, ha ráklikkelnek az alábbi linkre: deactivate Google Analytics.

Ha ráklikkelnek erre a linkre, egy úgynevezett elutasítási süti kerül a böngészőjébe. Ez megakadályozza a Google Analytics-et abban, hogy információt szolgáltasson Önöknek az oldal meglátogatásáról. Ne feledjék, hogy az elutasítási süti csak erre a keresőre, és erre a domain-re érvényes. Ha ebben a böngészőben kitörli a sütiket, az elutasítási süti is törlésre kerül. Ha továbbra is meg akarja akadályozni a Google Analytics-et az adatok megszerzésében, akkor ismét rá kell klikkelnie a linkre. Az elutasítási süti használata alternatívája lehet továbbá a fenti elutasításnak (plug-in) akkor, ha a számítógépén használja a böngészőt. 

A személyes adatai legjobb védelme érdekében a Google Analytics, ezen a weboldalon kibővítésre került még egy kóddal is, aminek a neve “anonymizeIP”. Ez a kód törli az IP cím utolsó 8 bitjét, így az IP cím anonim módon kerül begyűjtésre (un. IP-elrejtés, vagy IP masking). Az Önök IP címét – elvileg – a Google lerövidíti, még mielőtt az átkerülne az Európai Unió többi tagállamába, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló szerződéshez csatlakozó más államokba, és ezért anonim lesz. Csak kivételes esetekben kerül át a teljes IP cím az Amerikai Egyesült Államokban található Google szerverre, ahol lerövidítésre kerül. 

4.2.4.    Facebook Pixel

Ez a weboldal a Facebook Pixel-t használja a „Facebook“-tól (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA).  A Facebook azon felhasználók számára, akik meglátogatták a weboldalainkat és az on-line szolgáltatásainkat, és érdeklődést mutattak egy adott ajánlat iránt, hirdetéseket jelenít meg. A weboldalunkon, a Facebook Pixel segítségével közvetlen kapcsolat jön létre a Facebook szervereivel. A Facebook ehhez az elemzéshez sütiket használ. A Facebook megkapja azt az információt, hogy Önök meglátogatták a Web-oldalunkat, és ezt átadja az Önök személyes Facebook számlájának. Nincs ráhatásunk a Facebook-hoz átkerülő információ terjedelmére, illetve típusára, beleértve az Önök személyes adatait is. Ha az adatainak védelmével kapcsolatos jogokról és lehetőségekről többet szeretne tudni, olvassa el a Facebook adatvédelmi politikáját az alábbi címen:  https://www.facebook.com/about/privacy/. Mi nem adjuk át ezeket az adatokat a Facebook-nak. További információért látogasson el az alábbi címekre: https://www.facebook.com/policy.php, https://www.facebook.com/help/186325668085084 .

4.2.5     A sütik elkerülése 

Ha ellenzi a sütik, session-ök és naplófájlok használatát, akkor a böngészőjével blokkolni, vagy korlátozni tudja a használatukat. Azt azonban nem lehet kizárni, hogy ebben az esetben esetleg nem tudja használni a weboldalaink egyes funkcióit. 

A böngésző bezárásakor a session-sütik törlődnek, de a többi süti csak egy év után kerül törlésre. A partnereink, például a Google (4.3) sütijei maximum 24 hónap után lesznek kitörölve. A Google sütik használatát a Google kikapcsolási oldal meglátogatásával lehet kikapcsolni. Harmadik felek sütijeinek használatát a hálózati kezdeményezés kikapcsolási oldalán lehet kikapcsolni. 

4.2.6.    Jogi alapok 

A fentiekben bemutatott feldolgozási tevékenységek jogos érdekeink érvényesítése miatt szükségesek. Az adatfeldolgozás jogi alapja a GDPR 6 cikkely (1) bekezdés f pontja. 

 

5.    Adatbiztonság és óvintézkedések 

Elkötelezettek vagyunk adatainak védelme, és személyes adatainak bizalmas kezelése iránt. A nálunk tárolt adatok manipulációjának, elvesztésének, vagy illetéktelen felhasználásának az elkerülése érdekében rendkívüli műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket léptetünk életbe, melyeket rendszeresen felülvizsgálunk, és a műszaki fejlődéshez igazítunk. A munkavállalóink intenzív képzése, és elkötelezettségük az adatvédelem iránt a biztosíték az adatai bizalmas kezelésére, védelmére.   

5.1.    A Felhasználó felelőssége 

Arra kérjük Önöket is, hogy minden lehetőséget ragadjanak meg az adataik védelmére, ha az Interneten dolgoznak. Az Internet szerkezete miatt mi nem tudjuk biztosítani, hogy olyan harmadik felek, akik nem tartoznak hozzánk, szintén a mienkéhez hasonló adatvédelmi és biztonsági intézkedéseket vezessenek be. Nagy a valószínűsége annak, hogy ha a személyes adatokat nem titkosítják/kódolják, vagy e-mailben küldik el, harmadik felek is látják, illetve elolvashatják azokat. Erre nincs ráhatásunk. A felhasználó felelőssége az, hogy titkosítás, vagy más módszer segítségével biztonságossá tegye az adatait.  

5.2. Titkosítás

Mi az összes olyan weboldalunkon, ahol személyes adatokat kell megadni, az SSL-t (Secure Sockets Layer) használjuk az adatainak a titkosítására. Az SSL titkosítás a szerverünkre történő továbbítás előtt elrejti az adatait oly módon, hogy azokat harmadik felek nem tudják helyreállítani. Ezzel biztosítjuk a személyes adatainak a védelmét. 

5.3. A STABILO által használt műszaki biztonsági intézkedések: 

 • Az érzékeny adatok átvitelének titkosítása a dotSource (Goethestraße 1, 07773 Jéna, Németország) SSL tanúsítványa segítségével.
 • Szerver biztonság: egy tűzfal rendszer védi a szervereinket a támadások ellen. 
 • Egy belső biztonsági rendszer, és engedélyezési koncepció biztosítja, hogy az Önök érzékeny adataihoz a munkavállalóink csak különleges engedély birtokában férhessenek hozzá. 

 

6.    A személyes adatok feldolgozását végző szolgáltatók 

Szolgáltatókat veszünk igénybe, akik a nevünkben és kizárólag a mi utasításaink alapján elvégzik a személyes adatok feldolgozását. A szolgáltatóknak meg kell felelni az összes adatvédelmi szabálynak, és az adatokat a mi utasításaink szerint kell feldolgozniuk. A szolgáltatóinkat nagy gonddal választottuk ki, és csak olyan mértékben és annyi ideig férhetnek hozzá az Önök személyes adataihoz, amíg a szolgáltatásaikat nyújtják.  

 

7.    Tárolási időszak 

Az Önök adatait csak a jogszabályban előírt időszakig tároljuk. Ha Önök visszavonják az adataik feldolgozásához adott hozzájárulásukat, vagy ha már elértük az Önök adatainak feldolgozásával elérni kívánt célt, illetve ha az adatok feldolgozása bármilyen jogi indokból már nem jogszerű, akkor az adataik törlésre kerülnek. A jogszabályok által megkövetelt adat-megőrzési időszakot ez azonban nem érinti. A kötelező adat-megőrzési időszak alatt az Önök adatai más célból nem kerülnek feldolgozásra. 

 

8.    Az érintett jogok

A GDPR-ből Önök, mint a személyes adataik feldolgozása által érintett felek számára az alábbi jogok származnak: 

8.1.    A hozzáférés joga 

A GDPR 15. cikkelye értelmében az általunk feldolgozott személyes adatairól jogukban áll információt kérni. Elsősorban az adatok származási helyéről, az adatok címzettjeiről, illetve a címzettek csoportjairól, és a feldolgozás céljairól kérhet információt. 

8.2.    A tiltakozás joga 

Ha az Önök adatainak a feldolgozása az Önök hozzájárulásával történik, akkor a jövőben bármikor, és minden indoklás nélkül kifogást emelhetnek a feldolgozás ellen. Ehhez egy e-mailt kell küldeniük az alábbi címre: info@stabilo.com, vagy levelet kell írniuk az alábbi címre: STABILO International GmbH, Schwanweg 1 – 90562 Heroldsberg, Németország.

8.3.    A helyesbítés joga 

A GDPR 16. cikkelye értelmében a nálunk tárolt személyes adatai vonatkozásában azonnal kérheti a helytelen adatok helyesbítését, illetve a személyes adatainak a kiegészítését. 

8.4.    A törlésjoga 

A GDPR 17. cikkelye értelmében kérhetik a nálunk tárolt személyes adataiknak a törlését. A kérésüktől számított 7 munkanapon belül a személyes adataik törlésre kerülnek. A jogszabályok által előírt adat-megőrzési időszakot mindez nem érinti. Az adataik törlését követően nem adható hozzáférési jog az adatokhoz. 

8.5.    Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdés szerint feltételek fennállnak az Adatkezelő az Ön kérésére korlátozza az adatok kezelését. Az adatok korlátozása esetén azokat a tárolásonkívül nem kezelhetjük és csak az Ön hozzájárulásának megadása vagy más a GDPR által meghatározott esetben lehet kezelni. 

8.6.    Az adathordozhatóság joga

A GDPR 20. cikkelye értelmében kérheti, hogy a részünkre megadott személyes adatait strukturált, egyszerű, és gép által olvasható formátumban kapja meg, vagy kérheti azoknak az átadását egy másik, felelős személy részére, ha erre a műszaki eszközök lehetőséget biztosítanak. 

8.7.    A visszavonás joga  

A GDPR 7 cikkely (3) bekezdés értelmében bármikor visszavonhatja a részünkre korábban adott hozzájárulását. Ennek következtében a jövőben a hozzájáruláshoz kötött adatfeldolgozást nem folytathatjuk. Ilyen esetben Önök esetleg nem tudnak teljes mértékben hozzáférni a vállalatunk on-line szolgáltatásaihoz. 

8.8.    Az érintett jogok gyakorlása 

A fentiekben felsorolt jogok gyakorlása érdekében vegyék fel velünk a kapcsolatot az alábbi módok egyikén: info@stabilo.com, vagy STABILO International GmbH, Schwanweg 1 – 90562 Heroldsberg, Németország. Az Önök személyes adatait (esetleg az e-mail címe, neve és telefonszáma) feldolgozásra kerül azért, hogy megválaszolhassuk a kérdéseiket, vagy reagáljunk az aggodalmaikra. Ezeket az adatokat, ha már nem szükségesek, töröljük; kötelező adat-megőrzési időszak esetén – csak a feldolgozás korlátozható.  

 

9.    Panasztétel a felügyeleti hatóságnál egyéb jogorvoslati jog

9.1. A GDPR 77 cikkelye értelmében Önök panasszal élhetnek valamelyik felügyeleti hatóságnál, különösen a rendes tartózkodási helyük, a munkahelyük, vagy a vállalatunk központja szerinti felügyeleti hatóságával tudják felvenni a kapcsolatot. Magyarországon a felügyeleti hatóság szerepét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tölti be. 

   A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége
   Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
   Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
   Telefon: +36-1-391-1400
   Fax: +36-1-391-1410
   E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
   Honlap: http://www.naih.hu

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet társaságunk ellen. A per elbírálása Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek


 
 

Sorry, but your browser is really old.

Try to update it or use a different one. Thanks!