Skip to main content
Suche schließen

 

Gegevensbeschermingsverklaring

STABILO International GmbH (hierna te noemen: ‘STABILO’) maakt zich sterk voor de bescherming van persoonsgegevens. Daarom houden we ons vanzelfsprekend strikt aan wet- en regelgeving omtrent gegevensbescherming (met name die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: ‘AVG’) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: ‘UAVG’)) en doen we al het mogelijke om de bescherming van uw persoonsgegevens zeker te stellen. Daarnaast is het voor ons belangrijk dat u te allen tijde weet welke persoonsgegevens we opslaan en hoe we deze gebruiken. Neem even de tijd om deze tekst over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken rustig door te lezen. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze Gegevensbeschermingsverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, met name om deze aan te passen aan nieuwe wettelijke voorschriften en technische ontwikkelingen, zodat we ook in de toekomst de bescherming van uw persoonsgegevens kunnen veiligstellen. Het is daarom raadzaam om onze informatie en opmerkingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens regelmatig te bekijken.
Deze Gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op de online aanwezigheid van STABILO op de website: www.stabilo.com/nl, alsmede alle andere nationale STABILO-websites (hierna te noemen: ’Website’).
 
1.    Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is: STABILO International GmbH, Schwanweg 1 – 90562 Heroldsberg, Duitsland.
 
2.    Functionaris Gegevensbescherming
Onze Functionaris Gegevensbescherming is: dhr. Sebastian Meyer, Schwanweg 1 – 90562 Heroldsberg, Duitsland. Voor vragen over de bescherming van persoonsgegevens door ons bedrijf kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. U kunt hem bereiken op het volgende e-mailadres: Datenschutzbeauftragte@schwan-stabilo.com. 
 
3.    Algemene principes voor de verwerking van persoonsgegevens
We verwerken uw persoonsgegevens in principe alleen als dit nodig is voor het functioneren van de Website en om content en diensten te kunnen leveren.


3.1.    Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betreft onder meer informatie zoals uw naam, e-mailadres, adres, geboortedatum of telefoonnummer. Niet-persoonsgebonden gegevens zijn bijvoorbeeld het aantal gebruikers van een website.


3.2.    Verwerken van persoonsgegevens

Verwerken van persoonsgegevens is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
Wij verwerken persoonsgegevens via onze Website alleen als u ons deze gegevens zelf verschaft, bijvoorbeeld door het invullen van ons contactformulier of het sturen van een e-mail. We verwerken deze persoonsgegevens voor de doeleinden als uiteengezet onder 3.2.1. of voor de doeleinden zoals verwoord in uw verzoek. We maken uw persoonsgegevens niet bekend aan derden tenzij de wet anders bepaalt of u ons hiervoor toestemming hebt gegeven. Daarnaast kunt u gebruikmaken van de algemene informatie op www.stabilo.com/nl zonder uw persoonsgegevens bekend te maken.
In het bijzonder verwerken we uw persoonsgegevens als deze op de volgende manieren worden verstrekt:

3.2.1.    Contactformulier

Via onze website kunt u contact met ons opnemen door middel van een contactformulier. Om uw vraag of verzoek te beantwoorden, moet u ons in principe de volgende persoonsgegevens verschaffen: uw e-mailadres, het land waar u woont, en uw voor- en achternaam. U kunt zelf beslissen of u deze informatie wilt verschaffen of niet. Zonder deze informatie kunnen we uw vraag of verzoek echter niet beantwoorden. Het doel van deze persoonsgegevens is om uw vraag of verzoek in te delen en u te kunnen antwoorden. Zodra uw vraag of verzoek beantwoord of afgerond is, worden uw persoonsgegevens vernietigd. We slaan de gegevens echter wel voor langere tijd op als dit wettelijk verplicht is.
De verwerking van persoonsgegevens zoals hierboven omschreven, vindt plaats in overeenstemming met Artikel 6 (1) onder a van de AVG.

3.2.2.    Sollicitaties

Als u geïnteresseerd bent in een van onze vacatures, kunt u ons een e-mail sturen met uw sollicitatie. Dit kan via het volgende e-mailadres: jobs.de@stabilo.com of per post naar ons postadres. We verzekeren u dat we uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van de sollicitatieprocedure. Uw persoonsgegevens worden gedurende 4 weken na de sollicitatieprocedure opgeslagen, tenzij u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens voor een periode van 1 jaar op te slaan.  
De verwerking van persoonsgegevens zoals hierboven omschreven, vindt plaats in overeenstemming met Artikel 6 (1) onder a, Artikel 6 (1) onder b, Artikel 6 (1) onder c en/of Artikel 6 (1) onder f van de AVG.

3.3.    Rechtsgrond

Over het algemeen worden uw persoonsgegevens alleen met uw toestemming verwerkt. Indien gegevens op basis van uw toestemming worden verwerkt, is de rechtsgrond voor deze gegevensverwerking Artikel 6 (1) onder a van de AVG. 
Indien verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor uitvoering van een overeenkomst waarbij u een partij bent of om op uw verzoek maatregelen te nemen alvorens een overeenkomst te sluiten, is de rechtsgrond voor deze gegevensverwerking Artikel 6 (1) onder b van de AVG. 
Indien verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons als Verwerkingsverantwoordelijke rust, is de rechtsgrond voor deze gegevensverwerking Artikel 6 (1) onder c van de AVG.
Indien verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van ons, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen zwaarder wegen dan die belangen, is de rechtsgrond voor deze gegevensverwerking Artikel 6 (1) onder f van de AVG.
 
4.    Cookies
Hieronder beschrijven we de verwerkingshandelingen met betrekking tot het gebruik van cookies, sessies en logfiles.


4.1.    Gebruik van cookies, sessies en logfiles 

Een cookie is een klein tekstbestand dat in uw browser wordt geplaatst en het mogelijk maakt om uw gebruik van onze Website te analyseren en/of de functionaliteit van de Website te garanderen. Onze partners gebruiken cookies ook om het gedrag van gebruikers voor advertentiedoeleinden te evalueren (social targeting). Een sessie is een eenmalige sessie die gedurende korte tijd op onze server wordt opgeslagen. Logfiles worden door de server aangemaakt en door ons opgeslagen. Ze bevatten automatisch gegenereerde logs van alle of specifieke activiteiten van processen op een computersysteem.

4.2.    Door cookies verzamelde gegevens
Behalve het IP-adres worden geen persoonsgegevens in de cookies, sessies en logfiles opgeslagen. Deze bestanden kunnen bovendien ook geen virussen overdragen, op uw computer spioneren of ongemerkt e-mails versturen. Daarnaast kan elke webserver alleen cookies lezen die de server zelf geplaatst heeft.

De volgende gegevens worden automatisch door cookies, sessies en logfiles verzameld als u onze Website opent:
•    Uw internetadres (IP-adres)/hostname
•    User agent/browsertype en -versie
•    Website vanwaar u bent doorverwezen (referrer URL)
•    Gebruikt besturingssysteem
•    Pagina's die u op onze Website bekeken hebt
•    Datum en tijd van openen
•    Sessie (voor geregistreerde gebruikers)
•    Sessie-ID (voor geregistreerde gebruikers)

Deze gegevens worden gescheiden opgeslagen van de gegevens die u ons zelf verschaft hebt en zijn niet aan andere persoonsgegevens gekoppeld. De in overeenstemming met 4.2 verwerkte gegevens worden verwerkt vanwege statistische doeleinden, om onze Website en ons aanbod te optimaliseren.

4.3.    Google Analytics

De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om uw gebruik van onze Website te kunnen analyseren. 
Door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze Website, zoals tijd, plaats en gebruiksfrequentie, wordt over het algemeen aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Bij het gebruik van Google Analytics kan niet worden uitgesloten dat Google behalve het IP-adres ook andere persoonsgegevens verwerkt. Google kan dergelijke informatie doorgeven aan derden als dit wettelijk verplicht is of als Google derden inzet om dergelijke gegevens te verwerken.
Google gebruik de door de cookies verzamelde informatie om uw gebruik van de Website te evalueren om voor ons rapporten op te stellen over Website-activiteiten en aanvullende diensten te verlenen in verband met de Website en internetgebruik. Volgens Google zal Google uw IP-adres niet in verband brengen met andere door Google verzamelde persoonsgegevens. 

U hebt de mogelijkheid om te voorkomen dat Google door cookies gegenereerde gegevens en gegevens over uw gebruik van onze Website (waaronder uw IP-adres) verkrijgt en verwerkt door een door Google geleverde browser plugin te downloaden en te installeren. Ga voor meer informatie over de afmeldfunctie van Google Analytics naar: tools.google.com/dlpage/gaoptout. In dat geval bestaat echter de mogelijkheid dat niet alle functies van deze Website voor u beschikbaar zijn.
Met deze plugin kan Google Analytics u geen informatie geven over uw bezoek aan de site. Met deze plugin worden geen andere analyses voorkomen.
U kunt de hierboven omschreven browser plugin niet gebruiken als u de Website via de browser of een mobiel apparaat (smartphone of tablet) opent. Als u een mobiel apparaat gebruikt, kunt u voorkomen dat Google Analytics uw gebruiksgegevens opslaat door op de volgende link te klikken: Google Analytics deactiveren.
Door op deze link te klikken worden een zogenaamde opt-out cookie in uw browser geplaatst. Hierdoor kan Google Analytics u geen informatie geven over uw bezoek aan de Website. De opt-out cookie is alleen geldig voor de betreffende browser en het betreffende domein. Als u de cookies in deze browser wist, wordt ook de opt-out cookie gewist. Om te blijven voorkomen dat Google Analytics gegevens opslaat, moet u nogmaals op de link klikken. De opt-out cookie kan ook worden gebruikt als alternatief voor bovenstaande plugin bij het gebruik van de browser op uw computer.
Voor de best mogelijke bescherming van uw persoonsgegevens is Google Analytics op deze website uitgebreid met de code "anonymizeIP". Met deze code worden de laatste 8 tekens van IP-adressen gewist en wordt uw IP-adres dus anoniem verzameld (dit heet IP-masking). Uw IP-adres wordt in principe al door Google ingekort voor doorgifte binnen lidstaten van de EU of andere verdragsluitende Staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en op die manier geanonimiseerd. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een Google-server in de Verenigde Staten en daar ingekort. 

4.4.    Facebook Pixel

De Website maakt gebruik van de Facebook Pixel van "Facebook"(Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA).  Facebook toont advertenties aan gebruikers die onze Website hebben bezocht en interesse hebben in een bepaald product of bepaalde dienst. Door de Facebook Pixel op onze Website wordt direct verbinding gemaakt met de servers van Facebook. Facebook maakt voor deze analyse gebruik van cookies. Facebook ontvangt de informatie dat u de Website hebt bezocht en stuurt deze informatie naar uw persoonlijk Facebook-account. We hebben geen invloed op de omvang en het type informatie, inclusief uw persoonsgegevens, die aan Facebook worden doorgegeven. Zie voor meer informatie over uw rechten en mogelijkheden om uw persoonsgegevens te beschermen het privacybeleid van Facebook op: www.facebook.com/about/privacy/. Wij geven deze persoonsgegevens niet zelf aan Facebook door. Ga voor meer informatie naar: www.facebook.com/policy.php, www.facebook.com/help/186325668085084.

4.5.    Cookies blokkeren

Als u bezwaar hebt tegen het gebruik van cookies, sessies en logfiles, kunt u het gebruik ervan in uw browser blokkeren of beperken. In dat geval is het echter mogelijk dat u niet meer alle individuele functies van onze webpagina's kunt gebruiken.
Sessiecookies worden verwijderd als u uw browser afsluit, andere cookies na een jaar. Cookies van onze partners, zoals Google (4.3), worden na maximaal 24 maanden verwijderd. U kunt het gebruik van cookies door Google uitzetten via de deactiveringssite van Google. U kunt het gebruik van cookies van derden ook uitzetten via de deactiveringssite van het Network Advertising Initiative.

4.6.    Rechtsgrond

De hierboven beschreven verwerkingshandelingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is Artikel 6 (1) onder f van de AVG.
 
5.    Gegevensbescherming en voorzorgsmaatregelen

We zetten ons in voor de bescherming van uw persoonsgegevens en de vertrouwelijke behandeling van uw persoonsgegevens. Om manipulatie, verlies of misbruik van de door ons opgeslagen persoonsgegevens te voorkomen, hebben we uitgebreide technische en organisatorische maatregelen genomen, die regelmatig worden herbeoordeeld en aangepast aan technologische vooruitgang. Intensieve training van onze werknemers en hun verplichting tot gegevensbescherming zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld worden. 

5.1.    Verantwoordelijkheid van de gebruiker

We raden u met klem aan om alle mogelijke maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen als u gebruikmaakt van internet. Vanwege de opbouw van internet kunnen wij niet garanderen dat derden die niet onder onze verantwoordelijkheid vallen dezelfde privacy- en beschermingsmaatregelen nemen. Als persoonsgegevens niet versleuteld zijn of per e-mail worden verstuurd, kunnen ze mogelijk door derden gezien of gelezen worden. Hierop hebben wij geen invloed. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zijn/haar gegevens door middel van versleuteling of op andere manieren te beschermen. 

5.2. Versleuteling

Wij gebruiken SSL (Secure Sockets Layer) voor de versleuteling van uw gegevens op de Website waarvoor persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Met SSL-versleuteling worden uw gegevens gemaskeerd voordat ze naar onze server worden gestuurd. Hiermee worden uw persoonsgegevens beschermd.

5.3. Technische beschermingsmaatregelen bij STABILO:

•    Versleuteling van overdracht van gevoelige gegevens met SSL-certificaten door dotSource, Goethestraße 1, 07773 Jena, Duitsland.
•    Serverbescherming: een firewall beschermt onze servers tegen aanvallen.
•    Een intern beveiligingssysteem en een autorisatieconcept zorgen ervoor dat uw gevoelige gegevens niet voor onze medewerkers toegankelijk zijn, tenzij ze daarvoor speciale toestemming hebben.

6.    Serviceproviders voor verwerking van persoonsgegevens

We zetten serviceproviders in om namens ons en alleen in opdracht van ons uw persoonsgegevens te verwerken. De serviceproviders moeten alle wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming naleven en gegevens in overeenstemming met onze aanwijzingen verwerken. Onze serviceproviders zijn nauwkeurig geselecteerd en krijgen alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover en gedurende de periode waarin ze die nodig hebben om hun diensten te leveren.
Indien we uw persoonsgegevens in andere landen verwerken waar het niveau van bescherming van persoonsgegevens niet zo hoog is als in de Europese Economische Ruimte, zullen we er door middel van contractuele afspraken en andere instrumenten voor zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en in voldoende mate beschermd zijn.

 7.    Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de wettelijk vereiste termijn en als genoemd in deze Gegevensbeschermingsverklaring. Uw persoonsgegevens worden ook gewist als u uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens hebt ingetrokken of de doelstellingen voor verwerking van uw gegevens behaald zijn of er niet langer een gerechtvaardigd belang van verwerking is. Eventuele wettelijke bewaartermijnen worden hierdoor niet aangetast. Tijdens dergelijke bewaartermijnen worden uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerkt.
 

8.    Rechten van betrokkenen
U heeft de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

8.1.    Recht op inzage
In overeenstemming met Art. 15 van de AGV kunt u informatie opvragen over uw persoonsgegevens die wij verwerken. U kunt met name informatie vragen over de bron van de gegevens, de ontvangers of categorieën ontvangers van deze gegevens, alsmede de doeleinden van verwerking.

8.2.    Recht om bezwaar te maken
In overeenstemming met Art. 21 van de AGV kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Artikel 6 (1) onder f van de AVG. 

8.3.    Recht op rectificatie
In overeenstemming met Art. 16 van de AGV kunt u onmiddellijk verzoeken om onjuiste persoonsgegevens te wijzigen of uw persoonsgegevens zoals die door ons zijn opgeslagen aan te vullen.

8.4.    Recht op gegevenswissing of -beperking
In overeenstemming met Art. 17 van de AVG kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens zoals die door ons zijn opgeslagen te wissen. De persoonsgegevens worden binnen 7 dagen na ontvangst van uw verzoek gewist. Eventuele wettelijke bewaartermijnen worden hierdoor niet aangetast. Als uw persoonsgegevens niet gewist mogen worden vanwege wettelijke bewaartermijnen, kan alleen beperking van de verwerking worden toegepast. Na wissing van uw persoonsgegevens kan geen recht op inzage worden toegekend.

8.5.    Recht op overdraagbaarheid
In overeenstemming met Art. 20 van de AVG kunt u ons verzoeken om u de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te doen toekomen. U kunt ons ook verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke voor zover dit technisch mogelijk is.

8.6.    Recht op intrekken van toestemming
In overeenstemming met Art. 7 (3) van de AVG kunt u uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Daardoor mogen we geen persoonsgegevens blijven verwerken op basis van deze toestemming voor de toekomst. In dat geval is het mogelijk dat u de diensten van ons bedrijf niet volledig kunt gebruiken.

8.7.    Uitoefening van de rechten van betrokkenen
Om bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via: info@stabilo.com of: STABILO International GmbH, Schwanweg 1 – 90562 Heroldsberg, Duitsland. Uw persoonsgegevens (mogelijk uw e-mail, naam en telefoonnummer) worden verwerkt om uw vragen te beantwoorden en zorgen te bespreken. Deze gegevens worden gewist indien ze niet langer nodig zijn; indien er wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn, wordt verwerking mogelijk alleen beperkt.
 
9.    Klacht indienen bij toezichthoudende autoriteit
In overeenstemming met Art. 77 van de AVG heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw reguliere verblijfplaats of vestigingsplaats. De Nederlandse toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Sorry, but your browser is really old.

Try to update it or use a different one. Thanks!