Skip to main content
Suche schließen

 

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI #mySTABILOdesign

 

Oficiální pravidla a podmínky soutěže s názvem #mySTABILOdesign – crowdsourcing (centrálně organizovaná činnost) na Instagramu – Vytvoření dvou návrhů #mySTABILOdesign balení pro STABILO point 88 Mini a STABILO Pen 68 Mini.

PRO ÚČAST NEBO VÝHRU V SOUTĚŽI NENÍ NUTNÝ ŽÁDNÝ NÁKUP. NÁKUP NEBO PLATBA JAKÉHOKOLI DRUHU NEZVYŠUJE VAŠE ŠANCE NA VÝHRU. TATO SOUTĚŽ NENÍ SPONZOROVÁNA, ZAŠTÍTĚNA NEBO SPRAVOVÁNA PLATFORMAMI FACEBOOK NEBO INSTAGRAM.

 

1.    OBECNÉ PODMÍNKY.

Tím, že vstoupíte do soutěže #mySTABILOdesign (dále jen "Soutěž"), souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Oficiálními pravidly a Smluvními podmínkami (dále jen "Oficiální pravidla") upravujícími Soutěž a potvrzujete, že splňujete všechny níže uvedené požadavky. Proto si prosím pečlivě přečtěte tato Oficiální pravidla, než budete pokračovat. Doporučujeme vytisknout a uchovávat kopii těchto Oficiálních pravidel pro Vaše potřeby.

 

2.    POŘADATEL SOUTĚŽE.

STABILO International GmbH, Schwanweg 1, D-90562 Heroldsberg
Člen skupiny Schwan-STABILO.
Člen ISZ (German Writing Instrument Manufacturers’ Association)
Společnost s ručením omezeným v Heroldsbergu, rejstříkový soud Fürth HR B 9784.
Výkonný ředitel: Sebastian Schwanhäußer
Telefon: (0911) 567-0
Fax: (0911) 567-4444
E-mail: info@stabilo.com
IČO: DE 236951119
(dále jen “STABILO International GmbH” nebo “Pořadatel soutěže”)

 

3.    ZAČÁTEK, POSTUP A TRVÁNÍ. 

Soutěž začíná 11. února 2019 v 00:00 (půlnoc). 
Ve fázi 1, která bude probíhat do 24. února 2019 00:00, si můžete z naší vstupní stránky kampaně stáhnout šablonu pro návrh balení:

https://www.stabilo.com/cz/mystabilodesign

Soutěž je tvůrčí činností, v rámci které mají účastníci navrhnout design balení pomocí šablony návrhu STABILO. Předepsaná šablona pro návrh balení musí být navržena ručně, s použitím skutečných per a/nebo tužek a/nebo pastelek a/nebo vláknových fixů. Poté, co dokončíte svůj ručně nakreslený návrh balení, jej musíte zveřejnit na Instagramu v rámci Vašeho uživatelského účtu s veřejným přístupem a s hashtagem #mySTABILOdesign. Připojte prosím/označte také @stabilo ve svém příspěvku.

Ve fázi 2, která začíná 25. února 2019 a která trvá do 3. března 2019, porota STABILO vybere 12 výherců (včetně 2 nejlepších výherců). Porotu STABILO tvoří členové týmu STABILO Marketing.

Oznámení výherců se uskuteční přibližně 4. března 2019. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím jejich uživatelského účtu na Instagramu a to komentářem k jejich příspěvku.

 

4.    ZPŮSOBILOST PRO ÚČAST V SOUTĚŽI.

Soutěžit mohou pouze fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let ke dni přihlášení do Soutěže. Osoby mladší 18 let se nesmějí Soutěže účastnit.

Soutěž podléhá všem platným právním předpisům. Zaměstnanci Pořadatele soutěže nebo jeho pobočky, distributoři nebo prodejci, jeho reklamní agentury, členové nejbližší rodiny zaměstnanců nebo osoby žijící ve stejné domácnosti nejsou oprávněni se přihlásit do Soutěže nebo se stát výhercem.

 

5.    PODOBA FOTOGRAFIÍ VAŠEHO NÁVRHU BALENÍ.

Vytvořte fotografii celé A4 šablony finálního návrhu balení a zveřejněte ji na svém uživatelském profilu na Instagramu s hashtagem kampaně #mySTABILOdesign.

Prosím, ponechte si originální šablonu návrhu balení až do skončení Soutěže!

Účastí v Soutěži se zaručujete, že vlastníte veškerá práva k předloženému návrhu balení a k pořízeným fotografiím návrhu balení, které jste poskytli.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo diskvalifikovat a odebrat všechny předložené fotografie ze Soutěže na základě podezření z porušení autorských práv nebo porušení Oficiálních pravidel a/nebo Pravidel komunity uvedených níže.

 

6.    PRAVIDLA KOMUNITY.

Všechny zveřejněné fotografie v Soutěži musí splňovat Pravidla komunity společnosti Instagram (která lze nalézt prostřednictvím této adresy URL: https://help.instagram.com/477434105621119/)

Vedle dodržení Pravidel komunity dále nesmí zveřejněné fotografie:

a) Obsahovat Vaše osobní fotografie, fotografie dalších osob nebo produktů na šabloně návrhu.

b) Obsahovat materiály, které poškozují nebo porušují práva ostatních.

c) Obsahovat ochranné známky nebo obchodní značky vyjma ochranných známek nebo obchodních značek ve vlastnictví Pořadatele soutěže.

d) Obsahovat materiály, které jsou neslušné, nenávistné, hanlivé, diskriminační, nebo které by jakýmkoli způsobem mohly poškozovat ostatní, včetně nahoty, útočných gest, nebo obsahu pro dospělé.

e) Obsahovat materiál, který není pro Soutěž vhodný.

 

7.    ÚČAST.

Do Soutěže se přihlásíte vložením fotografie návrhu balení v průběhu Soutěže na uživatelský účet na Instagramu s hashtagem #mySTABILOdesign a označením stránky @stabilo. Nahraná fotografie musí být v souladu s těmito Oficiálními pravidly a výše uvedenými Pravidly komunity a také Oficiálními podmínkami používání Instagramu (které jsou k dispozici zde: https://instagram.com/about/legal/terms/)

Počet nahraných fotografií s návrhy balení není omezen. Příspěvky budou zařazeny do Soutěže pouze v případě, že jsou nahrány pomocí aplikace Instagram a jsou správně označeny hashtagy. Příspěvky musí být nahrány na veřejný / otevřený uživatelský účet, jinak nebudou považovány za platné. Příspěvky nebudou vráceny ani potvrzovány. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ověřit pravost a přesnost všech poskytnutých informací.

 

8.    ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE.

Přihlášením se do Soutěže, jak je popsáno výše, (i) berete na vědomí, že dojde ke zpracování Vašich osobních údajů (e-mail, jméno a příjmení, adresa, země, telefonní číslo, věk, uživatelské jméno na Instagramu) na serverech Pořadatele soutěže, v případě, že se stanete výhercem; (ii) souhlasíte, v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů a níže popsaným pravidlem 13, s elektronickou komunikací a doručením podkladů týkajících se Soutěže prostřednictvím komunikace na Instagramu, e-mailu a/nebo poštovní zásilkou, (iii) přijímáte tato Oficiální pravidla. Tento souhlas je účinný, dokud ho neodvoláte. Souhlas s elektronickou komunikací a doručováním dokumentů můžete kdykoli vzít zpět, nebo můžete kdykoli aktualizovat své kontaktní informace a jiné osobní údaje, a to na adrese instagram@stabilo.com. Jakmile zpracujeme žádost o změně, pošleme Vám potvrzovací oznámení. Prosím, vezměte na vědomí, že v případě odvolání Vašeho souhlasu není možná další účast v Soutěži.

 

9.    VÝBĚR VÝHERCŮ.

Soutěž je dovednostní hra. Výherci budou vybráni hodnotící porotou Pořadatele soutěže, kterou tvoří zaměstnanci Pořadatele soutěže. Hodnotící porota vybere nejlepší návrhy balení na základě kreativity, stylu a celkového dojmu. Existují dvě kategorie výherců:

a) Top 2 výherci

b) 10 dalších výherců
Jeden účastník může získat pouze jednu cenu. Pořadatel soutěže bude vyhlašovat výherce od 4. března 2019 prostřednictvím komentáře k soutěžním fotkám. Výherci musí odpovědět na komentář Pořadatele soutěže a musí poskytnout informace o svém skutečném jménu, adrese a zemi, aby Pořadatel soutěže věděl, kam má cenu zaslat. Nereagování výherce na komentář Pořadatele soutěže o výhře do tří (3) dnů od jeho zveřejnění v příspěvku na Instagramu bude mít za následek propadnutí příslušné ceny.

Výběr výherců bude zcela v uvážení hodnotící poroty, která se může rozhodnout jednohlasně, nebo většinovým hlasováním. Proti rozhodnutí hodnotící poroty se nelze odvolat. Jakákoli udělená cena může propadnout, pokud výherce ceny nedodrží tato Oficiální pravidla. V případě propadnutí ceny může Pořadatel soutěže vybrat alternativního výherce. VÝHERCE CENY MÁ NÁROK NA VÝHRU POUZE A JEN ZA PŘEDPOKLADU, ŽE SPLNIL VEŠKERÉ POŽADAVKY A PODMÍNKY TĚCHTO OFICIÁLNÍCH PRAVIDEL.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vybrat menší množství výherců, než je výše uvedený počet, nebo nevybrat výherce vůbec.

 

10.    CENY.

Nejlepší dva (2) návrhy balení vyhrají každý jeden balíček STABILO produktů v hodnotě 100 EUR a jeden batoh značky Deuter (dle vlastního výběru na adrese https://www.deuter.com/DE/en/index.html) v maximální hodnotě 300 EUR.

Dále se předpokládá, že tyto dva vítězné návrhy budou použity (publikovány/vytištěny) na STABILO #mySTABILOdesign baleních pro produkty STABILO point 88 Mini a STABILO Pen 68 Mini. Pokud si výherce bude přát, mohou tyto návrhy obsahovat jeho jméno (např. uživatelské jméno na Instagramu nebo jeho skutečné jméno a/nebo podpis). Výherci nemají právo ani nárok na zveřejnění svých návrhů a/nebo jmen. Rozhodnutí o použití nebo zveřejnění návrhů a/nebo názvů zůstává v plné míře na společnosti STABILO International GmbH.

Každý z deseti (10) výherců, který se umístí na druhém místě, vyhraje jeden balíček STABILO produktů v hodnotě 50 EUR.

Ceny budou zaslány každému výherci do 30 dnů od doby, co zareagují na oznámení o výhře a poskytnou své údaje podle pravidla 9, stejně jako při podpisu jakékoliv dodatečné dokumentace a/nebo dohody požadované Pořadatelem soutěže, jak je uvedeno v pravidle 11.

Ceny nemohou být určovány výherci, nejsou směnitelné za peníze a není nárok na poskytnutí alternativní ceny. Veškeré daně, poplatky, cla, případné příplatky nebo přirážky spojené s vykoupením ceny jsou v odpovědnosti výherce. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit cenu stejnou cenou nebo cenou větší hodnoty, a to z jakéhokoli důvodu.

Výhercům v Soutěži nenáleží za účast v Soutěži ani za publikaci jejich návrhu balení žádné další ceny, poplatky, honorář a/nebo licenční poplatky jakéhokoli druhu.

 

11.    PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ.

Každý účastník svým vstupem do Soutěže potvrzuje, že jeho/její dílo je v plném rozsahu jeho/jejím vlastním výtvorem, a pokud jsou v díle použity materiály třetích stran, účastník potvrzuje, že všechna práva byla vyjasněna a použité materiály v jeho díle nejsou chráněny autorským právem nebo jinými právy duševního vlastnictví třetích osob. Účastníci zprošťují STABILO International GmbH jakýchkoliv povinností a nároků vyplývajících/týkajících se jejich účasti v Soutěži, v případě, že účastníci porušují osobní nebo majetkové právo jakékoli jiné osoby.

Každý účastník se svým vstupem do Soutěže neodvolatelně zavazuje, že v případě výběru jeho díla/návrhu jako vítězného, převede na Pořadatele soutěže veškerá práva duševního vlastnictví, včetně, avšak nikoli výlučně, autorských práv. Tento převod je ve výše uvedeném rozsahu účinný pouze v jurisdikcích, kde je možné tyto práva zcizit za předpokladu, že nebude možné aplikovat ustanovení v článku 19.

Pořadatel soutěže může používat pro jakýkoli účel na jakémkoli médiu, zcela nebo zčásti, ve své původní nebo upravené podobě, jakýkoli příspěvek/návrh balení/fotografii návrhu poskytnutý účastníkem. Přihlášením se do Soutěže se účastník rovněž vzdává svých osobnostních autorských práv svědčících mu v době přihlášení, včetně práva být označen jako autor, a vzdává se práva vznést námitky proti zacházení s dílem, které snižuje jeho hodnotu. Toto zproštění je účinné pouze v jurisdikcích, kde je možné vzdát se těchto práv za předpokladu, že nebude možné aplikovat ustanovení v článku 19.

Pořadatel soutěže může používat, upravovat, publikovat, překládat, upravovat, přizpůsobovat a kombinovat návrh s dalšími díly, zpřístupňovat a distribuovat návrh balení (obalový design) po celém světě v jakémkoli médiu, které je nyní známé nebo které bude vynalezeno v budoucnu. Každý účastník, který bude vybrán jako výherce, se zavazuje vyplnit veškerou potřebnou dokumentaci k formalizaci této licence, je-li to požadováno Pořadatelem soutěže. Finální výherci se navíc dohodnou – pokud je to požadováno Pořadatelem soutěže – na podpisu dodatečné dohody s Pořadatelem soutěže o podrobnostech využití návrhů balení.

Pokud Pořadateli soutěže nechcete udělit tato práva, prosím nenahrávejte na svůj uživatelský účet na Instagramu Vaše návrhy balení s hashtagem #mySTABILOdesign a nepředkládejte nám Vaše materiály (návrhy).

Abychom zajistili optimální kvalitu balení #mySTABILOdesign, může být autor vítězného návrhu balení vyzván, aby znovu nakreslil návrh balení a/nebo, aby dodal originální návrh balení, (prosím, ponechte si originální šablonu návrhu balení až do skončení Soutěže) a to e-mailem na STABILO International GmbH. Dále může být autor vítězného návrhu balení požádán, aby poskytl svůj podpis.

 

12.    VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI.

Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za pozdní, zpožděné, nesprávné, nečitelné, nebo neúplné zadání Soutěže a také nenese odpovědnost za systémové chyby a selhání, poruchy mechanického zařízení, viry, hackerské útoky, vadné přenosy, nebo jiné telekomunikační poruchy. Potvrzení přenosu nezakládá právo na potvrzení účasti. Účastí v Soutěži se každý účastník zavazuje dodržovat tato Oficiální pravidla a rozhodnutí Pořadatele soutěže týkající se Soutěže.

 

13.    SOUKROMÍ.

Pořadatel soutěže respektuje Vaše soukromí. Osobní údaje účastníků se shromažďují a zpracovávají v souladu s platnými právními předpisy a ochranu dat, zejména GDPR, výlučně pro účely související se Soutěží. Účastí v Soutěži berete na vědomí, že budou Vaše údaje zpracovány Pořadatelem soutěže, a to pro účely související se Soutěží. V případě, že budete vybráni jako výherce Soutěže, souhlasíte s tím, že budete kontaktováni společností STABILO na Instagramu, e-mailem a/nebo poštou, za účelem souvisejícím se zasláním ceny a že Vaše jméno, podoba a další osobní údaje budou zveřejněny v souladu s Pravidlem 15. Po skončení Soutěže budou osobní údaje účastníků vymazány, pokud právní předpisy nevyžadují další ukládání.
Další informace týkající se soukromí naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů:

https://www.stabilo.com/cz/mystabilodesign/policy 

 

14.    PRÁVO ZRUŠIT, PŘERUŠIT NEBO UPRAVIT SOUTĚŽ.

Pořadatel soutěže si na základě vlastního uvážení, pokud z jakéhokoli důvodu nebude Soutěž schopna běžet podle plánu, a to i kvůli napadení počítačovým virem, chybám, manipulaci, neoprávněným zásahům, podvodům, technickým poruchám, korupci, útokům hackerů, chybným přenosům, vyšší moci nebo takovým důvodům, které by mohly Pořadatele soutěže poškodit, nebo ovlivnit správu, bezpečnost, poctivost, integritu nebo řádný průběh této Soutěže, vyhrazuje právo zrušit, ukončit, změnit nebo pozastavit Soutěž bez odpovědnosti za jakoukoli ztrátu, nebo poškození, ať již přímé, nebo nepřímé, které mohou vzniknout účastníkům Soutěže, nebo třetím stranám.

Pokud jsou některá ustanovení těchto Oficiálních pravidel považována za neplatná nebo nevymahatelná, zůstávají všechna zbývající ustanovení těchto Oficiálních pravidel v platnosti a účinnosti.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato Oficiální pravidla. Takové změny budou k dispozici na adrese: https://www.stabilo.com/cz/mystabilodesign/

 

15.    SOUHLAS S POUŽITÍM JMÉNA/PODOBY.

Účastí v Soutěži udělujete Pořadateli soutěže souhlas s používáním Vašeho uživatelského jména na Instagramu pro účely související se Soutěží a sdělení týkajících se Soutěže. Pokud byste byli vybráni jako výherce, souhlasíte s používáním Vašeho jména, Vašeho uživatelského jména na Instagramu, podpisu a podoby na webových stránkách společnosti STABILO, včetně sociálních kanálů STABILO, v katalozích STABILO, POS materiálech, stejně jako v marketingových materiálech STABILO a obalových materiálech produktů STABILO.

 

16.    ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI.

Každý účastník svým přihlášením do Soutěže a každý výherce převzetím výhry zprošťuje Instagram, Pořadatele soutěže, pobočky Pořadatele soutěže, distributory, dealery, jejich agentury, ředitele, pracovníky, zprostředkovatele a zaměstnance veškeré odpovědnosti a vzdává se veškerých nároků na náhradu jakékoliv škody, ztráty nebo zranění (s výjimkou úmrtí nebo zranění způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti) vyplývající nebo vzniklé na základě účasti v Soutěži, a pokud jde o výherce, vzdává se veškerých nároků na náhradu škody vyplývajících z přijetí, užívání, zneužití, držení, ztráty či nesprávného výběru ceny. Toto omezení a vzdání se nároku na náhradu škody je ve výše uvedeném rozsahu účinné pouze v jurisdikcích, kde je možné tento nárok omezit nebo se ho vzdát, za předpokladu, že nebude možné aplikovat ustanovení v článku 19.

 

17.    CHOVÁNÍ.

Tím, že se účastníte Soutěže, souhlasíte s dodržováním těchto Oficiálních pravidel. Nedodržení těchto Oficiálních pravidel může vést k vyloučení ze Soutěže, nebo nezpůsobilosti získat výhru. Dále souhlasíte s tím, že budete dodržovat a budete vázáni rozhodnutími Pořadatele soutěže, která budou konečná ve všech ohledech. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na základě svého vlastního přiměřeného uvážení vyloučit ze Soutěže jakoukoli osobu, která: a) manipuluje, nebo se pokusí manipulovat s průběhem Soutěže a/nebo stránkou Soutěže; (b) porušuje tato Oficiální pravidla; (c) jedná nečestně nebo rušivým způsobem, nebo s úmyslem obtěžovat, zneužívat, vyhrožovat nebo obtěžovat jakoukoli jinou osobu.

 

18.    ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ZTRÁTY A ŠKODY.

Pokud je to podle příslušných právních předpisů přípustné, STABILO International GmbH odmítá jakoukoliv odpovědnost za ztráty a škody, včetně ztráty příjmu, zisku a příležitosti, ať už přímé či nepřímé, vzniklé nebo utrpěné v souvislosti s účastí v Soutěži.

 

19.    ROZHODNÉ PRÁVO A PŘÍSLUŠNOST SOUDU.

Veškeré právní vztahy vyplývající ze/nebo v souvislosti s těmito Oficiálními pravidly a/nebo účastí v Soutěži, jsou výlučně předmětem zákonů Spolkové republiky Německo. Spory budou podléhat výlučné pravomoci soudů v Norimberku, Spolková republika Německo.

 

 

 

Sorry, but your browser is really old.

Try to update it or use a different one. Thanks!